Llwyddiant Cynhadledd Rhyngddisgyblaethol - Cymru: Gwneud Pethau’n Wahanol

Yn ddiweddar trefnwyd cynhadledd un diwrnod gan Rhiannon Pugh (Ysgol Cynllunio a Daearyddiaeth) a Helen Taylor (Ysgol yr Ieithoedd Ewropeaidd, Cyfieithu a Gwleidyddiaeth) a gafodd ei hariannu gan Goleg Graddedigion y Brifysgol a’i chefnogi gan yr Uned Dyfeisiadau Newydd ac Ymrwymiad, a ddaeth ac ymchwilwyr ledled Cymru at ei gilydd i drafod y materion perthnasol i lunio polisïau cyfoes yng Nghymru. Roedd y gynhadledd yn llwyddiant ysgubol a ddenodd yr areithwyr cyweirnod Sarah Powell (Chwaraeon Cymru) a Leanne Wood AS (Arweinydd Plaid Cymru) a gyflwynodd ar y syniad o Gymru’n cymryd dulliau eraill neu ddulliau gwahanol a chaniataodd i ymgeiswyr Ymchwilio Ôl-raddedig i arddangos eu gwaith.

Ysgriennodd Rhiannon Pugh am y digwyddiad:

Sicrhawyd yr arian flwyddyn o flaen llaw a threfnwyd yr araith gyweirnod fisoedd cyn y digwyddiad, trefnwyd yr ystafelloedd a’r bwyd, paratowyd y bathodynnau enwau a llanwyd y pecynnau cynhadledd. Roedd y larymau wedi eu gosod yn gynnar ddydd Gwener y 15fed o Dachwedd ac roeddem yn barod i groesawi’r 70 o fynychwyr cofrestredig am 9.30am.

Traddodwyd yr anerchiad agoriadol gan yr Athro Richard Wyn Jones o Ganolfan Llywodraethiant Cymru; cyflwynodd y syniad o Gymru’n gwneud pethau’n wahanol a rhannu ei syniadau ynghylch buddiannau cynnal ymchwil yng Nghymru. Wedi hynny, cafwyd panel ar gynnal ymchwil yng Nghymru gyda’r Athro Roger Scully, Francesca Dickson a Nia Seaton o wasanaeth ymchwil y Cynulliad. Roedd yr Athro Dylan Jones Evans, Jess Blair o’r IWA a Matt Francis o Ein Dyfodol yn siarad ar y panel nesaf ar gyfathrebu a gweithredu. Rhannodd aelodau’r panelau eu profiad a’u cyngor am y profiad o gynnal gwaith yng Nghymru ac roedd cyfle i ofyn cwestiynau i’r arbenigwyr.

Cafwyd wyth papur ymchwil yn ystod y diwrnod, gyda siaradwyr yn amrywio o fyfyrwyr PhD, myfyrwyr ymchwil ac arbenigwyr allanol yn trafod pynciau’n amrywio o fenywod yn y Cynulliad, iechyd ac addysg i dai a thrafnidiaeth. Traddodwyd yr araith gyweirnod gan Sarah Powell, Prif Weithredwr Chwaraeon Cymru, a’n hysbrydolodd gyda’i haraith am anabledd a menywod yn y byd chwaraeon  yng Nghymru.

Clowyd y gynhadledd gan yr Athro Robert Huggins a drafododd materion ynghylch yr economi a diwylliant Cymreig a’r sialensiau sy’n wynebu ymchwilwyr yng Nghymru. Roedd digwyddiad gyda’r nos ar wahân ynghlwm â’r gynhadledd, ac fe’i trefnwyd gennym ni a thîm Arloesi ac Ymgysylltu CPLAN. Sgwrs am ein thema ‘Cymru: yn Gwneud Pethau’n Wahanol’ gan Leanne Wood AS, arweinydd Plaid Cymru oedd y digwyddiad hwn. Cafwyd o leiaf 60 o wrandawyr yn y sgwrs hon a gofynnwyd nifer o gwestiynau diddorol a heriol.

O’r diwedd erbyn 7pm roedd y mynychwyr wedi gadael ac roedd cyfle inni ymlacio. Roedd y diwrnod yn brysur ond yn gyffrous ac yn fuddiol. Hoffem ddiolch i’r Coleg Graddedigion am gefnogi ac ariannu’r digwyddiad hwn, a hefyd pawb a fynychodd a chyfrannodd i’r dadleuon a’r sgyrsiau bywiol.