Explore Cardiff University

Wildlife in the Anthropocene: Conservation Without Nature

Dr Jamie Lorimer, University of Oxford, School of Geography and the Environment
Tuesday 14th January 2014 - 5:30pm
Glamorgan Building Committee Rooms

Public lecture hosted by the Innovation and Engagement Unit and endorsed by the Environment Research Group

The diagnosis of the anthropocene marks the public end of the idea of nature as a pure place removed from society and revealed by natural science. This problematic idea has been central to wildlife conservation. This lecture offers new ways of thinking and doing conservation that need not make recourse to nature.

-----------------------------------------------

Bywyd Gwyllt yn yr “Anthropocene”: Cadwraeth Heb Natur

Dr Jamie Lorimer, Prifysgol Rhydychen, Ysgol Daearyddiaeth a’r Amgylchedd
Nos Fercher 14 Ionawr 2014 - 5:30pm
Ystafelloedd Pwyllgor, Adeilad Morgannwg
  

Darlith gyhoeddus yn cael ei threfnu gan yr Innovation and Engagement Unit

Mae dadansoddiad o’r “anthropocene” yn nodi diwedd cyhoeddus y syniad o natur fel lle pur sydd ar wahân i gymdeithas ac yn cael ei ddatgelu gan wyddor naturiol. Mae’r syniad anodd hwn wedi bod yn ganolog i gadwraeth bywyd gwyllt. Yn y darlith hon cynigir ffyrdd newydd o feddwl a gweithredu cadwraeth nad oes angen iddynt ddibynnu ar natur.