Explore Cardiff University

Wales: Doing Things Differently - Leanne Wood AM

Leanne Wood AM, Plaid Cymru
Friday 15th November 2013 - 5:15pm
Committee Rooms, Glamorgan Building

Public lecture hosted by the Innovation and Engagement Unit.

Following on from the Wales: Doing Things Differently Conference', we are delighted to announce we will be welcoming Leanne Wood AM as part of our events schedule.

Leanne Wood AM is a Welsh politician and the leader of Plaid Cymru. She has represented the South Wales Central region as a Member of the National Assembly for Wales since 2003. She was elected leader of Plaid Cymru on 15 March 2012.

Wood, a socialist, republican and a proponent for Welsh independence, is the first female leader of Plaid Cymru and the first party leader not to be fluent in the Welsh language.

-------------------------------

Cymru: Gwneud Pethau mewn Ffordd Wahanol Darlith Gyhoeddus - Leanne Wood AC - 15 Tach

Leanne Wood AC, Arweinydd Plaid Cymru

5:15pm - Ystafelloedd Pwyllgor, Adeilad Morgannwg

Darlith gyhoeddus yn cael ei threfnu gan yr Innovation and Engagement Unit.

Yn dilyn ymlaen o'r Gynhadledd “Cymru: Gwneud Pethau mewn Ffordd Wahanol”, rydyn ni'n falch iawn cael croesawu Leanne Wood AC i fod yn rhan o'n digwyddiadau.

Leanne Wood AC yw Arweinydd Plaid Cymru, ac mae wedi cynrychioli rhanbarth Canol De Cymru fel Aelod Cynulliad er 2003. Etholwyd hi'n Arweinydd Plaid Cymru ar 15 Mawrth 2012.

Mae Leanne Wood yn sosialydd, yn weriniaethwraig ac yn frwd dros annibyniaeth i Gymru. Hi yw'r ferch gyntaf i fod yn Arweinydd Plaid Cymru ac arweinydd cyntaf y blaid i beidio â bod yn rhugl yn y Gymraeg.