Cardiff University Logo

Cardiff School of
Planning and Geography

Astudio’n Israddedig

Bydd yr Ysgol yn rhedeg cyrsiau israddedig mewn cynllunio ac mewn daearyddiaeth ddynol sy’n darparu profiad addysgol ysgogol.

Astudio’n Ôl-raddedig

Mae’r Ysgol yn rhedeg cyfres o gyrsiau Athro arbenigol sy’n darparu hyfforddiant proffesiynol ac academaidd ar hyd amrywiaeth o lwybrau.


Cyfarfod â’n Myfyrwyr

Ymchwil

Mae’r Ysgol yn ganolfan ryngwladol o bwys i ymchwil ym meysydd cynllunio, daearyddiaeth ddynol a pholisi gofodol.

Unedau Arloesi ac Ymgysylltu

Mae’r Uned Arloesi ac Ymgysylltu wrthi’n datblygu, yn cyflwyno ac yn cefnogi rhaglen flynyddol lwyddiannus o ddarlithiau, seminarau a chynadleddau cyhoeddus.

Digwyddiadau

Manylion yr holl ddarlithiau, seminarau a digwyddiadau eraill y mae’r Ysgol yn chwarae rhan ynddynt.

Newyddion

Yr holl newyddion am yr Ysgol a’i staff a’i myfyrwyr.