Skip to content
Skip to navigation menu

 

Eisteddfod – cyfleoedd i staff

Bydd yr Eisteddfod yn Llanelli, 2-9 Awst 2014, yn cynnig cyfle unigryw i staff y Brifysgol ymgysylltu â chynulleidfaoedd cyhoeddus sy’n medru’r Gymraeg ynghylch yr ystod eang o ymchwil sy’n cael ei wneud yn y Brifysgol, ac mae yna amrywiaeth o gyfleoedd ar gael i gymryd rhan.

Mae presenoldeb y Brifysgol yn yr Eisteddfod yn allweddol o ran strategaeth Y Ffordd Ymlaen i ymgysylltu â Chymru, ac rydym yn awyddus i hysbysu’r cyhoedd o’r hyn rydym ni’n ei wneud yng Nghymru, a thros Gymru.

Anerchiadau, perfformiadau, trafodaethau

Trafod Caerdydd yw gofod darlithio’r Brifysgol lle caiff academyddion gyfle i gyflwyno’u hymchwil mewn awyrgylch diddos i gynulleidfa’r Eisteddfod. Fel arfer, bydd y sesiynau yn para oddeutu awr, a gallant gynnwys unrhyw un o’r canlynol:
• Darlithoedd
• Trafodaethau Panel
• Digwyddiadau ‘Sgwrsio Gyda’, cyfweliadau gydag unigolion diwylliannol o ddiddordeb
• Perfformiadau, barddoniaeth ac ati
• Dangos ffilmiau
Sylwer y dylai pob sesiwn gael ei chynnal trwy gyfrwng y Gymraeg. Mae ychydig o gymorth ariannol ar gael i gyfieithu deunyddiau os oes angen.

Gweithgareddau ymarferol

Darganfod Caerdydd yw gofod arddangos y Brifysgol, lle caiff ymwelwyr gyfle i archwilio gwaith ymchwil ac arbenigedd y Brifysgol trwy weithgareddau ymarferol. Gall sesiynau bara am rai oriau neu hyd yn oed yr wythnos gyfan, a gallant gynnwys:
• Arddangosfeydd ymarferol o waith ymchwil y Brifysgol
• Gweithgareddau byr o dan oruchwyliaeth staff y brifysgol ar amseroedd gwahanol yn ystod yr ŵyl
Bydd cymorth ariannol ar gael i dalu am ddeunyddiau a chyfieithiadau, penderfynir y cyfanswm ar sail pob achos unigol.

Arddangosiadau mawr

Yn Archwilio Caerdydd, hoffai’r Brifysgol gynnal 2-3 arddangosfa fawr sy’n galluogi ymwelwyr i archwilio ymchwil y Brifysgol yn rhyngweithiol.
Bydd cymorth ariannol rhwng £3,000 a £5,000 ar gael i greu'r arddangosfeydd hyn. Rhaid iddynt fod yn syml, heb gynnwys llawer mwy na chyfarwyddiadau cryno ynghylch sut i’w defnyddio. 

Prosiectau eraill

Hoffai’r Brifysgol gefnogi staff i fynd i’r afael â phrosiectau eraill ar faes yr Eisteddfod. Er enghraifft, yn 2013, cyflogodd y Ganolfan Newyddiaduraeth Gymunedol bedwar myfyriwr newyddiaduraeth ar y maes i greu cofnod digidol hyper-leol o ddigwyddiadau’r wythnos a phrofiadau’r ymwelwyr. Nid oes cymorth ariannol penodol ar gael ar gyfer y prosiectau hyn, ond os oes gennych chi brosiect diddorol sydd y tu allan i’r categorïau uchod, cysylltwch â’r Tîm Ymgysylltu â’r Gymuned ar Community@caerdydd.ac.uk.

Cymorth teithio a chynhaliaeth

Bydd y Brifysgol yn cynorthwyo staff i ymgysylltu â chynulleidfaoedd newydd yn yr Eisteddfod a byddwn yn talu costau teithio, llety a chynhaliaeth rhesymol am y cyfnod bydd y staff yn treulio ar y maes.

Cyswllt

I drafod unrhyw syniadau sy’n rhan o’r categorïau uchod, cysylltwch â’r Tîm Ymgysylltu â’r Gymuned trwy anfon neges e-bost at Community@caerdydd.ac.uk neu ffonio x76936.

Dyddiad cau

Anfonwch bob cais at y Tîm Ymgysylltu â’r Gymuned erbyn 31 Mawrth 2014 - Community@caerdydd.ac.uk