Cliciwch yma i ddarllen Blas yn Gymraeg

 
 

Happy Birthday Blas

As Blas reaches its first birthday, Professor Terry Threadgold and Louise Casella outline how the University is acting on your suggestions to help develop its communication strategy.

Read more...icon

Professor Terry Threadgold

All-round sporting excellence

The build-up to the 15th Varsity competition has begun. A day of competition on 30th March will culminate with the Varsity rugby match at the Millennium Stadium. Tickets are on sale now.

Read more...icon

Mark Schropfer, Varsity rugby captain

Workplace equality

The University's pioneering efforts to create a workplace where lesbian, gay and bisexual people can reach their full potential has been recognised by the charity Stonewall.

Read more...icon

Stonewall logo

Cardiff News

The January edition of Cardiff News is available online. The publication can be viewed at: http://go.cf.ac.uk/hcqq8p

Read the latest edition of Cardiff News
 
Editor: Sandra Elliott, Director, Communications and International Relations Division
Please send feedback or ideas for content to: blas@cardiff.ac.uk
Cacen Penblwydd
Cardiff University | Prifysgol Caerdydd Blas
 
 

Pen-blwydd hapus Blas

Wrth i Blas gyrraedd ei ben-blwydd yn flwydd oed, mae'r Athro Terry Threadgold a Louise Casella yn sôn am sut mae'r Brifysgol yn gweithredu ar eich awgrymiadau i helpu i datblygu ei strategaeth gyfathrebu.

Darllenwch fwy...icon

Yr Atrho Terry Threadgold

Rhagoriaeth yn y campau

Mae'r paratoi at 15fed gystadleuaeth Varsity wedi dechrau. Penllanw diwrnod o gystadlu ar 30 Mawrth fydd gêm rygbi Varsity yn Stadiwm y Mileniwm. Mae'r tocynnau ar werth nawr.

Darllenwch fwy...icon

Mark Schropfer

Cydraddoldeb yn y gweithle

Mae ymdrechion arloesol y Brifysgol i greu gweithle lle gall pobl lesbiaidd, hoyw a deurywiol gyrraedd eu potensial llawn wedi cael eu cydnabod gan yr elusen Stonewall.

Darllenwch fwy...icon

Logo Stonewall

Newyddion Caerdydd

Mae rhifyn mis Ionawr Newyddion Caerdydd ar gael ar-lein. Gellir gweld y cyhoeddiad ar: http://go.cf.ac.uk/ifyLvw

Read the latest edition of Cardiff News
 
Golygydd: Sandra Elliott, Cyfarwyddwr, Adran Cyfathrebu a Chysylltiadau Rhyngwladol
Anfonwch adborth neu syniadau ar gyfer y cynnwys at: blas@cardiff.ac.uk