Cliciwch yma i ddarllen Blas yn Gymraeg

 
 

On Wednesday 2nd May 2012, Cardiff students take on Swansea students in the Welsh Varsity competition. In this special Varsity edition of Blas we find out more about this premiere sporting competition.

Varsity ambassadors

Four famous faces from the world of sport have become ambassadors for Welsh Varsity 2012 and will be supporting Team Cardiff during the event.

Read more...icon

Varsity Ambassadors

Meet Team Cardiff

Blas introduces Jake Cooper-Woolley, who will captain the University’s rugby squad at the Millennium Stadium on May 2nd.

Read more...icon

Behind the scenes

Take a look at a photogallery giving a behind-the-scenes look at Welsh Varsity 2012.

Read more...icon

Support Team Cardiff

Secure your place at the Millennium Stadium for the Varsity Rugby match which kicks off at 7.30pm on Wednesday 2nd May.

Read more...icon

 
Editor: Sandra Elliott, Director, Communications and International Relations Division
Please send feedback or ideas for content to: blas@cardiff.ac.uk
People
Cardiff University | Prifysgol Caerdydd Blas
 
 

Ddydd Mercher, 2 Mai 2012, bydd myfyrwyr Caerdydd yn ymgiprys â myfyrwyr Abertawe yng nghystadleuaeth Prifysgolion Cymru. Yn y rhifyn arbennig hwn o Blas fe gawn ddysgu rhagor am hon, sy’n un o brif gystadlaethau’r campau.

Llysgenhadon Cystadleuaeth y Brifysgol

Mae pedwar wyneb enwog o fyd y campau wedi dod yn llysgenhadon ar ran Cystadleuaeth Prifysgolion Cymru 2012 a byddan nhw'n cefnogi Tîm Caerdydd yn ystod y digwyddiad.

Darllenwch fwy...icon

Dewch i gwrdd â Thîm Caerdydd

Mae Blas yn cyflwyno Jake Cooper-Woolley, a fydd yn gapten ar garfan rygbi'r Brifysgol yn Stadiwm y Mileniwm ar 2 Mai.

Darllenwch fwy...icon

Cip y tu ôl i'r llenni

Cyfle ichi weld oriel ffotograffau sy'n rhoi cip y tu ôl i'r llenni ar Gystadleuaeth Prifysgolion Cymru 2012.

Darllenwch fwy...icon

Dewch i gefnogi Tîm Caerdydd

Cadwch eich lle yn Stadiwm y Mileniwm ar gyfer gêm Rygbi'r Ddwy Brifysgol sy'n dechrau am 7.30 ddydd Mercher 2 Mai.

Darllenwch fwy...icon

 
Golygydd: Sandra Elliott, Cyfarwyddwr, Adran Cyfathrebu a Chysylltiadau Rhyngwladol
Anfonwch adborth neu syniadau ar gyfer y cynnwys at: blas@cardiff.ac.uk