Cliciwch yma i ddarllen Blas yn Gymraeg

 
 

University honoured for Chinese cancer partnership

Vice-Chancellor Dr David Grant, has been honoured by China’s Capital Medical University in recognition of both institutions’ pioneering cancer research partnership.

Read more...icon

Vice-Chancellor Dr David Grant being presented with the award

A celebration of women in astronomy

Renowned British astrophysicist Dame Jocelyn Bell Burnell, who made one of the greatest astronomical discoveries of the twentieth century, gives the first in a series of Equality and Diversity lectures at Cardiff.

Read more...icon

Cardiff on film

A short video highlighting some of the University’s history and achievements is now available as a resource for staff to download and use for events and presentations.

Read more...icon

movie reels

Commonwealth Games

Carys Hopkins of Information Services represented Wales in hockey at the recent Commonwealth Games in Delhi. Blas catches up with her to find out how her medal hopes fared.

Read more...icon

hockey match

Peak practice

A leading University lecturer in Palliative Medicine joined some of Wales’ most famous rugby captains in successfully scaling Mount Kilimanjaro, Africa’s highest peak.

Read more...icon

On Mount Kilimanjaro

News in brief

International recognition for a Cardiff Professor and The Print Centre opens at the University.

Read more...icon

Extra! Extra!
 
Editor: Sandra Elliott, Director, Communications and International Relations Division
Please send feedback or ideas for content to: blas@cardiff.ac.uk
People
Cardiff University | Prifysgol Caerdydd Blas
 
 

Anrhydeddu'r Brifysgol oherwydd partneriaeth canser â China

Mae Dr David Grant, Is-Ganghellor, wedi cael ei anrhydeddu gan Brifysgol Capital Medical yn China i gydnabod partneriaeth ymchwil canser arloesol y ddau sefydliad.

Darllenwch fwy...icon

Dr David Grant

Dathlu menywod ym maes astronomeg

Bydd yr Athro a'r Fonesig Jocelyn Bell Burnell, yr astroffisegydd Prydeinig enwog a wnaeth un o ddarganfyddiadau astronomegol mwyaf yr ugeinfed ganrif, yn rhoi'r gyntaf mewn cyfres o ddarlithiau Cydraddoldeb ac Amrywiaeth yng Nghaerdydd.

Darllenwch fwy...icon

Caerdydd ar ffilm

Mae fideo byr sy’n rhoi sylw i beth o hanes a llwyddiannau’r Brifysgol bellach ar gael yn adnodd i staff ei lawrlwytho a’i ddefnyddio mewn digwyddiadau a chyflwyniadau.

Darllenwch fwy...icon

ffilm

Gemau’r Gymanwlad

Chwaraeodd Carys Hopkins o’r Gwasanaethau Gwybodaeth hoci dros Gymru yng Ngemau’r Gymanwlad yn Delhi yn ddiweddar. Mae Blas yn cael sgwrs â hi i weld a wireddwyd ei gobaith o ennill medal.

Darllenwch fwy...icon

hoci

Ar gopa Affrica

Ymunodd un o ddarlithwyr amlycaf y Brifysgol mewn Meddygaeth Liniarol â rhai o gapteiniaid rygbi enwocaf Cymru wrth ddringo’n llwyddiannus i gopa uchaf Affrica.

Darllenwch fwy...icon

Ar Kilimanjaro

Newyddion yn gryno

Cydnabyddiaeth ryngwladol i Athro o Gaerdydd ac mae’r Ganolfan Argraffu’n agor yn y Brifysgol.

Darllenwch fwy...icon

Extra! Extra!
 
Golygydd: Sandra Elliott, Cyfarwyddwr, Adran Cyfathrebu a Chysylltiadau Rhyngwladol
Anfonwch adborth neu syniadau ar gyfer y cynnwys at: blas@cardiff.ac.uk