Cliciwch yma i ddarllen Blas yn Gymraeg

 
 

Assessment Matters

The Assessment Matters project was set up two years ago to enhance academic feedback to students and improve consistency in assessment processes and practice. Find out more about the progress of the project in this edition of Blas.

Read more...icon

Assessment Matters

Cardiff Futures

Cardiff Futures is an innovative development programme led by our incoming Vice-Chancellor, Professor Colin Riordan. The programme is designed to support early career academics, and those relatively new to the University, to develop their career path and to explore how they might contribute to shaping the future of our University.

Read more...icon

Professor Colin Riordan

Cardiff News

The June edition of Cardiff News is now available on line. Find out more about what the University is doing in the run up to the 2012 Olympics and meet some of the students balancing their studies with international-level sport on Cardiff's High-Performance Programme.

Read more...icon

Cardiff News
 
Editor: Sandra Elliott, Director, Communications and International Relations Division
Please send feedback or ideas for content to: blas@cardiff.ac.uk
People
Cardiff University | Prifysgol Caerdydd Blas
 
 

Materion Asesu

Sefydlwyd prosiect Materion Asesu ddwy flynedd yn ôl er mwyn gwella adborth academaidd i fyfyrwyr a gwella cysondeb mewn prosesau ac arfer asesu. Cewch ddarganfod mwy am gynnydd y prosiect yn y rhifyn hwn o Blas.

Darllenwch fwy...icon

Materion Asesu

Dyfodol Caerdydd

Mae Dyfodol Caerdydd yn rhaglen ddatblygu arloesol, a arweinir gan ein darpar Is-ganghellor, yr Athro Colin Riordan. Cynlluniwyd y rhaglen i gefnogi ysgolheigion yn gynnar yn eu gyrfa, a'r rhai sy'n gymharol newydd i'r Brifysgol, i ddatblygu eu llwybr gyrfa ac i ystyried sut y gallant gyfrannu at lunio dyfodol ein Prifysgol.

Darllenwch fwy...icon

Yr Athro Colin Riordan

Newyddion Caerdydd

Mae rhifyn mis Mehefin o Newyddion Caerdydd bellach ar gael ar-lein. Darganfyddwch fwy am yr hyn mae'r Brifysgol yn ei wneud yn y cyfnod yn arwain at Gemau Olympaidd 2012 a chwrdd â rhai o'r myfyrwyr sy'n cyfuno'u hastudiaethau gyda chwaraeon ar lefel ryngwladol ar Raglen Perfformiad Uchel Caerdydd.

Darllenwch fwy...icon

Newyddion Caerdydd
 
Golygydd: Sandra Elliott, Cyfarwyddwr, Adran Cyfathrebu a Chysylltiadau Rhyngwladol
Anfonwch adborth neu syniadau ar gyfer y cynnwys at: blas@cardiff.ac.uk