Cliciwch yma i ddarllen Blas yn Gymraeg

 
 

PHEW 2012

The fourth Positive Health and Environment Week (PHEW) gets underway in June and Blas has a sneak preview of what you can expect.

Read more...icon

PHEW logo

Attracting the world's best

A generous package of scholarships, supporting our most talented international students during their time at Cardiff, has just been launched.

Read more...icon

Graduation group

The Cardiff Series

Six members of staff will speak at the Hay Festival, one of the world's most famous literary events.

Read more...icon

The Cardiff Series

Hello and Goodbye

Blas meets Hugh Jones, the University’s New Chief Operating Officer.

Read more...icon

Hugh Jones, COO

NSS

A concerted effort across the University has produced our best-ever participation level in the National Student Survey.

Read more...icon

NSS
 
Editor: Sandra Elliott, Director, Communications and International Relations Division
Please send feedback or ideas for content to: blas@cardiff.ac.uk
People
Cardiff University | Prifysgol Caerdydd Blas
 
 

PHEW 2012

Bydd y bedwaredd Wythnos Iechyd ac Amgylchedd Cadarnhaol (PHEW) yn dechrau ym mis Mehefin ac mae Blas yn cael cip ymlaen llaw ar yr hyn y gallwch chi ei ddisgwyl.

Darllenwch fwy...icon

logo PHEW

Denu goreuon y byd

Mae pecyn hael o ysgoloriaethau, i gefnogi ein myfyrwyr rhyngwladol mwyaf talentog yn ystod eu cyfnod yng Nghaerdydd, newydd gael ei lansio.

Darllenwch fwy...icon

Seremoni graddio

Cyfres Caerdydd

Bydd chwe aelod o staff yn siarad yng Ngŵyl y Gelli, un o ddigwyddiadau llenyddol enwocaf y byd.

Darllenwch fwy...icon

logo The Cardiff Series

Helô a Hwyl fawr

Blas yn cwrdd â Hugh Jones, Prif Swyddog Gweithredu Newydd y Brifysgol.

Darllenwch fwy...icon

Hugh Jones

Arolwg Cenedlaethol y Myfyrwyr

Mae ymdrech lew ar draws y Brifysgol wedi esgor ar ein lefel cyfranogi orau erioed yn Arolwg Myfyrwyr Cenedlaethol.

Darllenwch fwy...icon

NSS
 
Golygydd: Sandra Elliott, Cyfarwyddwr, Adran Cyfathrebu a Chysylltiadau Rhyngwladol
Anfonwch adborth neu syniadau ar gyfer y cynnwys at: blas@cardiff.ac.uk