Cliciwch yma i ddarllen Blas yn Gymraeg

 
 

Sustainability Week 2012

Broadcaster, writer, comedian and environmental advocate Griff Rhys Jones will lead a celebration of the work of Cardiff's flagship Sustainable Places Research Institute during the University's 2012 Sustainability Week.

Read more...icon

A focus for Cardiff

Vice-Chancellor, Professor Colin Riordan tells Blas what he thinks the University does well, what we need to do more of and what we can expect from his approach to sustainability in the future.

Read more...icon

Growing their own

Students have been growing their own fruit, vegetables and herbs at an allotment in Cardiff. Megan David, Welfare and Community Officer at the Students' Union, introduces the project.

Read more...icon

Get involved

A charities fair, campus walk and taster sessions of Wales' best local foods are some of the events staff and students can get involved with during Sustainability Week. Find out what's on.

Read more...icon

Exploring the past

A more sustainable University

Have you heard of the eight golden environmental rules? What about our lift sharing scheme or the campus walking maps. Blas provides a quick and easy guide to some of the University's sustainable policies and initiatives.

Read more...icon

logo

Christmas card

The University Christmas card is now on sale

Read more...icon

The Open Air Gallery
 
Editor: Sandra Elliott, Director, Communications and International Relations Division
Please send feedback or ideas for content to: blas@cardiff.ac.uk
People
Cardiff University | Prifysgol Caerdydd Blas
 
 

Wythnos Cynaliadwyedd 2012

Bydd Griff Rhys Jones, y darlledwr, yr awdur, a'r comedïwr sy'n bleidiol dros yr amgylchedd yn arwain dathliad o waith Sefydliad Ymchwil Mannau Cynaliadwy yn ystod Wythnos Cynaliadwyedd 2012.

Darllen rhagor...icon

Canolbwynt i Gaerdydd

Mae'r Is-Ganghellor, yr Athro Colin Riordan yn dweud wrth Blas beth yn ei farn ef y mae'r Brifysgol yn ei wneud yn dda, beth mae angen i ni wneud rhagor ohono a'r hyn yn y gallwn ei ddisgwyl o'i ymagweddu at gynaliadwyedd yn y dyfodol.

Darllen rhagor...icon

Tyfu eu bwyd eu hunain

Mae myfyrwyr wedi bod yn tyfu eu ffrwythau, eu llysiau a'u perlysiau eu hunain mewn rhandir yng Nghaerdydd. Mae Megan David, Swyddog Lles a Chymuned yn Undeb y Myfyrwyr, yn cyflwyno'r prosiect.

Darllen rhagor...icon

Cymerwch ran

Ymhlith y digwyddiadau y gall staff a myfyrwyr gymryd rhan ynddyn nhw yn ystod Wythnos Cynaliadwyedd mae ffair elusennau, taith gerdded y campws a sesiynau blasu bwydydd lleol gorau Cymru. Dyma gyfle i weld beth sy'n digwydd.

Darllen rhagor...icon

Prifysgol fwy cynaliadwy

Ydych chi wedi clywed am yr wyth rheol amgylcheddol aur? Beth am y cynllun rhannu lifft neu fapiau cerdded y campws. Mae Blas yn cynnig canllaw sydyn a hawdd i rai o bolisïau a mentrau'r Brifysgol.

Darllen rhagor...icon

logo

Cerdyn Nadolig

Mae cerdyn Nadolig y Brifysgol ar werth yn awr.

Darllen rhagor...icon

 
Golygydd: Sandra Elliott, Cyfarwyddwr, Adran Cyfathrebu a Chysylltiadau Rhyngwladol
Anfonwch adborth neu syniadau ar gyfer y cynnwys at: blas@cardiff.ac.uk