Cliciwch yma i ddarllen Blas yn Gymraeg

 
 

Sustainability Week 2011

An eco-Halloween fayre, bike sales and the launch of campus walking maps are some of the events happening during Sustainability Week 2011. Check out the Sustainability Week web pages for the full schedule and details of how you can join in.

www.cardiff.ac.uk/sustainabilityweekicon

Sustainability Week logo

Creative Minds

The University's first festival dedicated to the arts launches on Friday 28th October. Take a look at the thought-provoking programme and book your place at one of more than 50 different events.

Read more...icon

 
Editor: Sandra Elliott, Director, Communications and International Relations Division
Please send feedback or ideas for content to: blas@cardiff.ac.uk
People
Cardiff University | Prifysgol Caerdydd Blas
 
 

Wythnos Cynaliadwyedd 2011

Ffair Calan Gaeaf eco, gwerthu beics a lansio mapiau cerdded y campws; dyma rai o'r digwyddiadau yn ystod Wythnos Cynaliadwyedd 2011. Edrychwch ar dudalennau gwefan Wythnos Cynaliadwyedd i gael yr amserlen i gyd a manylion sut gallwch chi gymryd rhan.

www.cardiff.ac.uk/sustainabilityweekicon

Meddyliau Creadigol

Mae gŵyl gyntaf y Brifysgol sy'n arbennig ar gyfer y celfyddydau'n cael ei lansio ddydd Gwener 28 Hydref. Edrychwch ar y rhaglen ysgogol a chadwch eich lle mewn un o dros 50 digwyddiad gwahanol.

Darllenwch fwy...icon

 
Golygydd: Sandra Elliott, Cyfarwyddwr, Adran Cyfathrebu a Chysylltiadau Rhyngwladol
Anfonwch adborth neu syniadau ar gyfer y cynnwys at: blas@cardiff.ac.uk