Cliciwch yma i ddarllen Blas yn Gymraeg

 
 

Supporting The Way Forward

Vice-Chancellor Professor Colin Riordan introduces the University's thematic Pro Vice-Chancellors and what The Way Forward document means for their respective areas of focus.

Read more...icon

The Way Forward – Research, Innovation and Enterprise

Listen to Pro Vice-Chancellor, Professor Hywel Thomas outlines how The Way Forward sets a clear path to ensure our research has global impact by tackling the grand challenges of our time.

Read more...icon

The Way Forward – Education and Students

Listen to Pro Vice-Chancellor, Professor Patricia Price discuss how we will build on current good practice to provide a positive and enriching student experience.

Read more...icon

The Way Forward – International and Engagement

Listen to Pro Vice-Chancellor, Professor Hywel Thomas explain how we will achieve our aim of being consistently among the top 100 universities in the world.

Read more...icon

 
Editor: Sandra Elliott, Director, Communications and International Relations Division
Please send feedback or ideas for content to: blas@cardiff.ac.uk
People
Cardiff University | Prifysgol Caerdydd Blas
 
 

Cefnogi'r Ffordd Ymlaen

Mae'r Is-Ganghellor, yr Athro Colin Riordan, yn cyflwyno Dirprwy Is-Gangellorion thematig y Brifysgol a'r hyn y mae'r ddogfen Y Ffordd Ymlaen yn ei olygu i'w meysydd penodol hwy.

Darllenwch fwy...icon

Y Ffordd Ymlaen – Ymchwil, Arloesedd a Menter

Gwrandewch ar y Dirprwy Is-Ganghellor, yr Athro Hywel Thomas, yn amlinellu sut y mae Y Ffordd Ymlaen yn gosod llwybr eglur er mwyn sicrhau bod ein hymchwil yn cael effaith fyd-eang trwy fynd i'r afael â heriau mawr ein hoes.

Darllenwch fwy...icon

Y Ffordd Ymlaen – Addysg a Myfyrwyr

Gwrandewch ar y Dirprwy Is-Ganghellor, yr Athro Patricia Price, yn trafod sut y byddwn yn ychwanegu at arfer da presennol er mwyn cynnig profiad cadarnhaol a chyfoethogol i fyfyrwyr.

Darllenwch fwy...icon

Y Ffordd Ymlaen – Rhyngwladol ac Ymgysylltu

Gwrandewch ar y Dirprwy Is-Ganghellor, yr Athro Hywel Thomas, yn esbonio sut y byddwn yn cyflawni ein nod o fod yn gyson ymhlith y 100 prifysgol orau yn y byd.

Darllenwch fwy...icon

 
Golygydd: Sandra Elliott, Cyfarwyddwr, Adran Cyfathrebu a Chysylltiadau Rhyngwladol
Anfonwch adborth neu syniadau ar gyfer y cynnwys at: blas@cardiff.ac.uk