Cliciwch yma i ddarllen Blas yn Gymraeg

 
 

Rare book collection

A unique collection of books has been secured for Wales, thanks to a major joint University financial investment. Listen to podcasts with Janet Peters, University Librarian and Senior Assistant Director, Information Services and Dr E.Wyn James, School of Welsh explaining more.

Read more...icon

Rare books

Enhance your teaching skills

Dr Victoria James, a lecturer in Marketing & Strategy at Cardiff Business School outlines her experiences of the Postgraduate Certificate in University Teaching and Learning (PCUTL).

Read more...icon

Dr. Victoria James

Vote Cardiff 2010

Cardiff students have voted in their thousands to elect their new Students’ Union Executive Committee for 2010/11. The new committee will take up their posts in July.

Read more...icon

Students' Union Logo

Sing for Life

The physical and emotional benefits associated with singing are to be evaluated by a team from the University who will study members of a choir comprising cancer survivors, carers and supporters.

Read more...icon

Sing for Life

Campus roundup

A round-up of University news including funding opportunities to help rebuild higher education systems in Iraq and a high-profile lecture at the University delivered by eminent scientist Sir John Houghton FRS CBE.

Read more...icon

Extra! Extra!
 
Editor: Sandra Elliott, Director, Communications and International Relations Division
Please send feedback or ideas for content to: blas@cardiff.ac.uk
People
Cardiff University | Prifysgol Caerdydd Blas
 
 

Casgliad o lyfrau prin

Mae casgliad unigryw o lyfrau wedi’i ddiogelu i Gymru, diolch i fuddsoddiad ariannol mawr ar y cyd â’r Brifysgol. Gwrandewch ar bodlediadau gyda Janet Peters, Llyfrgellydd y Brifysgol a’r Uwch Gyfarwyddwr Cynorthwyol, Gwasanaethau Gwybodaeth a’r Dr E.Wyn James, Ysgol y Gymraeg yn egluro rhagor.

Darllenwch fwy...icon

Casgliad o lyfrau prin

Gwella eich sgiliau addysgu

Mae Dr Victoria James, darlithydd mewn Marchnata a Strategaeth yn Ysgol Fusnes Caerdydd yn sôn am ei phrofiadau’n gwneud Tystysgrif Ôl-raddedig mewn Addysgu a Dysgu Prifysgol (PCUTL).

Darllenwch fwy...icon

Sgiliau Addysgu

Pleidlais Caerdydd 2010

Mae myfyrwyr Caerdydd wedi pleidleisio yn eu miloedd i ethol Pwyllgor Gwaith newydd Undeb y Myfyrwyr ar gyfer 2010/11. Bydd aelodau’r pwyllgor newydd yn dechrau ar eu swyddi ym mis Gorffennaf.

Darllenwch fwy...icon

Logo

Ydy Canu’n Iach?

Bydd tîm o’r Brifysgol yn gwerthuso’r manteision corfforol ac economaidd sy’n gysylltiedig â chanu drwy astudio aelodau côr sy’n cynnwys rhai sydd wedi goroesi canser, gofalwyr a chefnogwyr.

Darllenwch fwy...icon

Ydy Canu’n Iach?

Y diweddaraf o’r Campws

Newyddion diweddaraf y Brifysgol gan gynnwys cyfleoedd ariannu i helpu i ailadeiladu systemau addysg uwch yn Iraq a darlith bwysig i’w thraddodi yn y Brifysgol gan y gwyddonydd blaenllaw, Syr John Houghton FRS CBE.

Darllenwch fwy...icon

Extra! Extra!
 
Golygydd: Sandra Elliott, Cyfarwyddwr, Adran Cyfathrebu a Chysylltiadau Rhyngwladol
Anfonwch adborth neu syniadau ar gyfer y cynnwys at: blas@cardiff.ac.uk