Cliciwch yma i ddarllen Blas yn Gymraeg

 
 

New Deputy Vice-Chancellor

Professor Elizabeth Treasure, the former Dean of the School of Dentistry, has become the first woman Deputy Vice-Chancellor in the University’s history. Her appointment is one of a number at senior level recently announced by the University.

Read more...icon

Professor Elizabeth Treasure

Monumental discovery

Archaeologists from the University have made a major new discovery that will change the way we think about how Britain was conquered and occupied by the Roman army almost 2,000 years ago.

Read more...icon

Caerleon

Phew!

Ballet classes, reflexology and first aid courses were just some of the activities sampled by members of staff as part of Positive Health and Environment Week 2.

Read more...icon

Whitewater rafting in Cardiff Bay

Leadership and management success

Ethical management, leading change and communicating effectively are just some of the skills members of staff have developed and refined thanks to two training programmes run by the University.

Read more...icon

group photo

News in brief

A round-up of news from across the University including School mergers and a call for nominations for the PA of the year awards.

Read more...icon

Extra! Extra!
 
Editor: Sandra Elliott, Director, Communications and International Relations Division
Please send feedback or ideas for content to: blas@cardiff.ac.uk
People
Cardiff University | Prifysgol Caerdydd Blas
 
 

Dirprwy Is-ganghellor Newydd

Yr Athro Elizabeth Treasure, cyn-Ddeon yr Ysgol Ddeintyddiaeth, yw’r wraig gyntaf yn hanes y Brifysgol i fod yn Ddirprwy Is-ganghellor. Mae ei phenodiad yn un o nifer ar lefel uwch a gyhoeddwyd yn ddiweddar gan y Brifysgol.

Darllenwch fwy...icon

Yr Athro Elizabeth Treasure

Darganfyddiad o bwys

Mae archeolegwyr o’r Brifysgol wedi gwneud darganfyddiad newydd pwysig a fydd yn newid ein barn ynglŷn â sut cafodd Prydain ei goresgyn a’i meddiannu gan fyddin Rhufain bron 2,000 o flynyddoedd yn ôl.

Darllenwch fwy...icon

Caerleon

Phew!

Roedd dosbarthiadau bale, adweitheg a chyrsiau cymorth cyntaf ymhlith llu o weithgareddau a flaswyd gan aelodau o’r staff fel rhan o Wythnos Iechyd ac Amgylchedd Cadarnhaol 2.

Darllenwch fwy...icon

Llwyddiant arweinyddiaeth a rheolaeth

Mae rheolaeth foesegol, arwain newid a chyfathrebu’n effeithiol ymhlith y sgiliau a gafodd eu datblygu a’u mireinio gan aelodau o’r staff mewn dwy raglen hyfforddiant gan y Brifysgol.

Darllenwch fwy...icon

Rhai o'r staff llwyddiannus gyda Is-Ganghellor Dr David Grant

Newyddion yn gryno

Casgliad o newyddion o ledled y Brifysgol gan gynnwys uno Ysgolion a chais am enwebiadau ar gyfer gwobrau Gweinyddwr Proffesiynol y Flwyddyn.

Darllenwch fwy...icon

Extra! Extra!
 
Golygydd: Sandra Elliott, Cyfarwyddwr, Adran Cyfathrebu a Chysylltiadau Rhyngwladol
Anfonwch adborth neu syniadau ar gyfer y cynnwys at: blas@cardiff.ac.uk