Cliciwch yma i ddarllen Blas yn Gymraeg

 
 

Thrive

The University's undergraduate recruitment campaign using intrigue, innovation and an emphasis on social media continues to engage with the highest calibre students in a way that goes beyond our traditional recruitment techniques.

Read more...icon

Lifetime scholarship

As part of the Thrive campaign, the University is offering a once-in-lifetime opportunity for one outstanding student.

Read more...icon

Meet our Insiders

The Insiders are a new concept giving prospective students access to current undergraduates on Facebook and allowing them to ask questions directly and see student life as described and captured in the Insiders' Facebook timelines.

Read more...icon

Opening our doors

Thousands of prospective students will descend on campus for the University's annual Open Day event on Wednesday 25th April.

Read more...icon

 
Editor: Sandra Elliott, Director, Communications and International Relations Division
Please send feedback or ideas for content to: blas@cardiff.ac.uk
People
Cardiff University | Prifysgol Caerdydd Blas
 
 

Ffynnu

Mae ymgyrch recriwtio israddedigion y Brifysgol sy'n defnyddio chwilfrydedd, blaengaredd a phwyslais ar gyfryngau cymdeithasol yn parhau i ymgysylltu â'r myfyrwyr o'r safon uchaf mewn ffordd sy'n mynd y tu hwnt i'n technegau recriwtio traddodiadol.

Darllenwch fwy...icon

Ysgoloriaeth gydol oes

Fel rhan o ymgyrch Ffynnu, mae'r Brifysgol yn cynnig cyfle unwaith mewn oes i un myfyriwr eithriadol.

Darllenwch fwy...icon

Cwrdd â Lleisiau Caerdydd

Mae Lleisiau Caerdydd yn gysyniad newydd sy'n galluogi darpar fyfyrwyr i gysylltu ag israddedigion presennol ar Facebook a chaniatáu iddynt ofyn cwestiynau'n uniongyrchol a gweld bywyd myfyriwr fel y mae wedi'i ddisgrifio a'i ddal ar linellau amser Lleisiau Caerdydd ar Facebook.

Darllenwch fwy...icon

Agor ein drysau

Bydd miloedd o ddarpar fyfyrwyr yn ymgynnull ar y campws ar gyfer Diwrnod Agored blynyddol y Brifysgol ddydd Mercher, 25 Ebrill.

Darllenwch fwy...icon

 
Golygydd: Sandra Elliott, Cyfarwyddwr, Adran Cyfathrebu a Chysylltiadau Rhyngwladol
Anfonwch adborth neu syniadau ar gyfer y cynnwys at: blas@cardiff.ac.uk