Cliciwch yma i ddarllen Blas yn Gymraeg

 
 

Transforming our campus

Exciting building projects are under way across the University estate. They will enhance our research, our teaching, the environment for students and staff, and the way we engage with the public.

Read more...icon

Campus image

Cardiff Futures

To maintain and improve our position among the international elite, Cardiff must continue to reflect, change and innovate. That is why we have launched Cardiff Futures.

Read more...icon

National Student Survey

The University is pushing for a high response rate to this year's National Student Survey (NSS) – and is looking for staff to help.

Read more...icon

NSS Logo

Annual Review 2010

The Annual Review is available online. The publication can be viewed at:

http://go.cf.ac.uk/hKObgHicon

Annual Review 2010 cover
 
Editor: Sandra Elliott, Director, Communications and International Relations Division
Please send feedback or ideas for content to: blas@cardiff.ac.uk
People
Cardiff University | Prifysgol Caerdydd Blas
 
 

Gweddnewid ein campws

Mae prosiectau adeiladu cyffrous ar y gweill ledled ystad y Brifysgol. Byddan nhw'n gwella ein hymchwil, ein haddysgu, yr amgylchedd i'r myfyrwyr a'r staff, a'r ffordd y byddwn ni'n ymwneud â'r cyhoedd.

Darllenwch fwy...icon

campus image

Dyfodol Caerdydd (Cardiff Futures)

Er mwyn cynnal a gwella ein safle ymysg y goreuon rhyngwladol, mae'n rhaid i Gaerdydd barhau i adfyfyrio, newid ac arloesi. Dyna pam rydyn ni wedi lansio 'Dyfodol Caerdydd'.

Darllenwch fwy...icon

Arolwg Myfyrwyr Cenedlaethol

Mae'r Brifysgol yn ymdrechu i gael ymateb da i'r Arolwg Myfyrwyr Cenedlaethol eleni (National Student Survey, NSS) - ac mae'n chwilio am staff i helpu.

Darllenwch fwy...icon

NSS Logo

Adolygiad Blynyddol 2010

Mae'r Adolygiad Blynyddol ar gael ar-lein. Gellir gweld y cyhoeddiad ar:

http://go.cf.ac.uk/f5Rsloicon

NSS Logo
 
Golygydd: Sandra Elliott, Cyfarwyddwr, Adran Cyfathrebu a Chysylltiadau Rhyngwladol
Anfonwch adborth neu syniadau ar gyfer y cynnwys at: blas@cardiff.ac.uk