Cliciwch yma i ddarllen Blas yn Gymraeg

 
 

The road to 2012

Elite boxers from around the world will be welcomed to Cardiff following a decision by the International Boxing Association to hold its final Olympic preparation training camp at the University’s Talybont site.

Read more...icon

boxers in the ring

New Heads of School

Five new Heads of School have recently been appointed. In this edition of Blas we profile each and ask them about their plans, thoughts and ambitions.

Read more...icon

Professor Karen Holford

National Student Survey

Overall student satisfaction at Cardiff University rose this year – and remains above the Welsh and UK national averages.

Read more...icon

Students in Main Building

i-Solve

i-Solve, an innovative programme investigating the commercial potential of University research is welcoming applications from research staff and postgraduate students to join the October programme.

Read more...icon

Lightbulb moment

Assessment matters

A major new project aiming to improve the student learning experience and assist the University in demonstrating confidence in the standards of its awards has been launched.

Read more...icon

Assessment matters
 
Editor: Sandra Elliott, Director, Communications and International Relations Division
Please send feedback or ideas for content to: blas@cardiff.ac.uk
People
Cardiff University | Prifysgol Caerdydd Blas
 
 

Ar y ffordd i 2012

Bydd y bocswyr gorau o bedwar ban y byd yn cael eu croesawu i Gaerdydd ar ôl i’r Gymdeithas Focsio Ryngwladol benderfynu cynnal ei gwersyll hyfforddi olaf i baratoi at y Gemau Olympaidd ar safle Talybont y Brifysgol.

Darllenwch fwy...icon

Penaethiaid Ysgol newydd

Cafodd pum Pennaeth Ysgol newydd eu penodi’n ddiweddar. Yn y rhifyn hwn o Blas rydym yn rhoi sylw i bob un ohonynt ac yn gofyn iddynt am eu cynlluniau, eu syniadau a’u huchelgais.

Darllenwch fwy...icon

Prof. K Holford

Arolwg Myfyrwyr Cenedlaethol

Cynyddodd boddhad myfyrwyr ym Mhrifysgol Caerdydd eleni – ac mae’n dal yn uwch na chyfartaledd cenedlaethol Cymru a’r DU.

Darllenwch fwy...icon

myfyrwyr yn y Brif Adeilad

i-Solve

Mae i-Solve, rhaglen arloesol sy’n archwilio potensial masnachol ymchwil Prifysgolion yn croesawu ceisiadau gan staff ymchwil a myfyrwyr ôl-raddedig i ymuno â rhaglen mis Hydref.

Darllenwch fwy...icon

lightbulb moment

Materion asesu

Lansiwyd prosiect newydd pwysig er mwyn ceisio gwella profiad dysgu myfyrwyr a chynorthwyo’r Brifysgol i ddangos hyder yn safonau ei dyfarniadau.

Darllenwch fwy...icon

materion asesu
 
Golygydd: Sandra Elliott, Cyfarwyddwr, Adran Cyfathrebu a Chysylltiadau Rhyngwladol
Anfonwch adborth neu syniadau ar gyfer y cynnwys at: blas@cardiff.ac.uk