Cliciwch yma i ddarllen Blas yn Gymraeg

 
 

Sir David Attenborough delivers outstanding lecture

Broadcasting great delivers this year's Hadyn Ellis Distinguished Lecture

Read more...icon

Professor Price

Stop the Press: Cardiff News is changing

In line with our commitment to sustainability and to cut down on costs the University's newsletter, Cardiff News is becoming an on-line publication.

Read more...icon

awards

Meet the Elected Officers

The Students' Union's Elected Officers play a critical role in the University community. We meet the new team and find out what they want to achieve in their time in office.

Read more...icon

Launch of the School of Health Care Sciences

A new School has been created which incorporates the activities of the former Schools of Healthcare and Nursing and Midwifery Studies

Read more...icon

Blas – give us your feedback and win John Lewis vouchers

Give us your feedback and ideas for Blas and be in with a chance of winning £50 John Lewis vouchers.

Read more...icon

summertime

New University email for students

The University's new and returning students will be using a new email system when they return to Cardiff this month with staff due to migrate in early 2014.

Read more...icon

 
Editor: Sandra Elliott, Director, Communications and International Relations Division
Please send feedback or ideas for content to: blas@cardiff.ac.uk
People
Cardiff University | Prifysgol Caerdydd Blas
 
 

Syr David Attenborough yn traddodi darlith ragorol

Un o fawrion y byd darlledu yn traddodi Darlith Nodedig Hadyn Ellis eleni

Darllenwch fwy...icon

Newyddion Diweddaraf: Mae Cardiff News yn newid

Yn unol â'n hymrwymiad i gynaliadwyedd, ac i leihau costau, bydd cylchlythyr y Brifysgol, Cardiff News yn dod yn gyhoeddiad ar-lein.

Darllenwch fwy...icon

Cyfarfod â Swyddogion Etholedig

Mae Swyddogion Etholedig Undeb y Myfyrwyr yn chwarae rôl hanfodol yng nghymuned y Brifysgol. Gwnaethom gyfarfod â'r tîm newydd a darganfod beth y maen nhw eisiau ei gyflawni yn ystod eu cyfnod yn y swydd.

Darllenwch fwy...icon

Lansio'r Ysgol Gwyddorau Gofal Iechyd

Mae Ysgol newydd wedi cael ei chreu, sy'n ymgorffori gweithgareddau'r cyn Ysgolion Gofal Iechyd ac Astudiaethau Nyrsio a Bydwreigiaeth.

Darllenwch fwy...icon

Blas - rhowch eich adborth inni ac ennill talebau John Lewis

Rhowch eich adborth a'ch syniadau inni ar gyfer Blas a gallech ennill gwerth £50 o dalebau John Lewis.

Darllenwch fwy...icon

E-bost newydd ar gyfer myfyrwyr y Brifysgol

Bydd myfyrwyr newydd y Brifysgol a'r rheiny sy'n dychwelyd, yn defnyddio system e-bost newydd pan fyddant yn dychwelyd i Gaerdydd y mis hwn, a bydd staff yn symud i'r system newydd yn gynnar yn 2014.

Darllenwch fwy...icon

 
Golygydd: Sandra Elliott, Cyfarwyddwr, Adran Cyfathrebu a Chysylltiadau Rhyngwladol
Anfonwch adborth neu syniadau ar gyfer y cynnwys at: blas@cardiff.ac.uk