Cliciwch yma i ddarllen Blas yn Gymraeg

 
 

Recognition of Service

Combined service of more than 1,000 years was honoured at the University's recent Recognition of Service event.

Read more...icon

Security of information

The Information Security Framework Programme is a University wide programme which will deliver improvements to the security of information held by the University. Find out more about the programme and what it means for you.

Read more...icon

Goodbye to...

Professor Terry Threadgold, Pro Vice-Chancellor for Staff and Diversity and acting Head of the School of History, Archaeology and Religion retires at the end of the year. Here, she reflects on the best bits of her career and tells us what she'll miss most about Cardiff.

Read more...icon

Town Hall meetings.

The Pro Vice-Chancellor for Research, Innovation and Enterprise, together with the Research Deans will be hosting two Town Hall meetings in January 2013.

Read more...icon

Twitter chatter

Take a look at some of the most recent tweets about Cardiff University.

Read more...icon

News in brief

Find out why students in Senghenydd Hall won 100 tubs of ice cream.

Read more...icon

Cardiff News

The December edition of Cardiff News is now available to read online and features news about a graduate's round-the-world charity expedition on a tuk tuk, and a profile of the University's student mobility team.

Read more...icon

 
Editor: Sandra Elliott, Director, Communications and International Relations Division
Please send feedback or ideas for content to: blas@cardiff.ac.uk
People
Cardiff University | Prifysgol Caerdydd Blas
 
 

Cydnabod gwasanaeth

Cafodd cyfanswm o dros 1,000 o flynyddoedd o wasanaeth ei anrhydeddu yn nigwyddiad Cydnabod Gwasanaeth y Brifysgol yn ddiweddar.

Darllen rhagor...icon

Diogelu gwybodaeth

Mae Rhaglen Fframwaith Diogelu Gwybodaeth yn rhaglen ledled y Brifysgol a fydd yn gwella diogelwch y wybodaeth sydd gan y Brifysgol. Cewch wybod rhagor am y rhaglen a'r hyn y mae yn ei olygu i chi.

Darllen rhagor...icon

Hwyl fawr ...

Mae'r Athro Terry Threadgold, Dirprwy Is-Ganghellor ar gyfer Staff ac Amrywiaeth a Phennaeth dros dro'r Ysgol Hanes, Archaeoleg a Chrefydd yn ymddeol ar ddiwedd y flwyddyn. Yma, mae hi'n edrych yn ôl ar uchafbwyntiau ei gyrfa ac mae'n dweud wrthym beth fydd hi'n gweld ei eisiau fwyaf am Gaerdydd.

Darllen rhagor...icon

Gyfarfod Neuadd y Dref

Bydd y Dirprwy Is-ganghellor Ymchwil, Arloesedd a Mentergarwch, ynghyd â'r Deoniaid Ymchwil yn cynnal dau gyfarfod 'Neuadd y Dref' ym mis Ionawr 2013.

Darllen rhagor...icon

Trydar brwd

Edrychwch ar beth o'r trydar diweddaraf am Brifysgol Caerdydd.

Darllen rhagor...icon

Newyddion yn gryno

Dewch i wybod sut enillodd myfyrwyr yn Neuadd Senghenydd Hall 100 twb o hufen iâ.

Darllen rhagor...icon

Newyddion Caerdydd

Mae rhifyn mis Rhagfyr o Newyddion Caerdydd ar gael i'w ddarllen ar lein ac mae'n cynnwys newyddion am alldaith elusen un o'n graddedigion o gwmpas y byd ar tuk-tuk, a phroffil o'r tîm symudedd myfyrwyr y Brifysgol.

Darllen rhagor...icon

 
Golygydd: Sandra Elliott, Cyfarwyddwr, Adran Cyfathrebu a Chysylltiadau Rhyngwladol
Anfonwch adborth neu syniadau ar gyfer y cynnwys at: blas@cardiff.ac.uk