Cliciwch yma i ddarllen Blas yn Gymraeg

 
 

Recognition of Service

Members of staff who have given a combined 1,013 years of service to the University have been recognised for their achievement.

Read more...icon

Cochrane Building: behind the scenes

David Orton, Information Services charts the development of the University's newest building in a series of photographs.

Read more...icon

Hello and Goodbye

Welcome to anew feature in Blas that will introduce you to some of the University's newest members of staff and says farewell to those retiring.

Read more...icon

Thrive

The University has launched Thrive, a multi-faceted multi-media marketing campaign that talks to students in their own language and on their own terms and goes beyond traditional recruitment techniques.

Read more...icon

News in brief

Join the Vice-Chancellor's office for a carol service in Main Building and take part in a survey of international staff working in higher education across the UK.

Read more...icon

 
Editor: Sandra Elliott, Director, Communications and International Relations Division
Please send feedback or ideas for content to: blas@cardiff.ac.uk
People
Cardiff University | Prifysgol Caerdydd Blas
 
 

Cydnabod Gwasanaeth

Mae aelodau o staff sydd wedi rhoi cyfanswm o 1,013 blynedd o wasanaeth i'r Brifysgol wedi cael eu cydnabod am eu camp.

Darllenwch fwy...icon

Adeilad Cochrane: y tu ôl i'r llenni

Mae David Orton, Gwasanaethau Gwybodaeth yn olrhain datblygiad adeilad mwyaf newydd y Brifysgol mewn cyfres o ffotograffau.

Darllenwch fwy...icon

Helô a Hwyl fawr

Croeso i gyfres newydd yn Blas a fyddyn eich cyflwyno i rai o aelodau mwyaf newydd o staff y Brifysgol ac a fydd yn dweud hwyl fawr i'r rhai sy'n ymddeol.

Darllenwch fwy...icon

Thrive/Ffynnu

Mae'r Brifysgol wedi lansio Ffynnu/Thrive, ymgyrch farchnata amlgyfrwng amrywiol sy'n siarad â myfyrwyr yn eu hiaith eu hunain ac ar eu telerau eu hunain ac sy'n mynd y tu hwnt i dechnegau recriwtio traddodiadol.

Darllenwch fwy...icon

Newyddion yn gryno

Ymunwch â swyddfa'r Is-Ganghellor ar gyfer gwasanaeth carolau yn Prif Adeilad a chymerwch ran mewn arolwg o staff rhyngwladol mewn addysg uwch ar draws y DU.

Darllenwch fwy...icon

 
Golygydd: Sandra Elliott, Cyfarwyddwr, Adran Cyfathrebu a Chysylltiadau Rhyngwladol
Anfonwch adborth neu syniadau ar gyfer y cynnwys at: blas@cardiff.ac.uk