Cliciwch yma i ddarllen Blas yn Gymraeg

 
 

The way you access HR and Payroll information is changing

From today you will begin to access elements of your personal information such as your address, contact details and role related information through the new Cardiff People HR and Payroll system.

Read more...icon

How secure is your password?

As we move to accessing personal data online here's a reminder of the importance of online security in all aspects of our daily lives.

Read more...icon

Getting the most out of the new HR and Payroll system

To support all staff with this change in the way we do things a series of short e-learning modules have been created to provide information on how the system works.

Read more...icon

What does the future hold?

Now you can get answers to any questions you may have around HR policies, recruitment or contractual information from one place – The People Service Centre based in HR.

Read more...icon

 
Editor: Sandra Elliott, Director, Communications and International Relations Division
Please send feedback or ideas for content to: blas@cardiff.ac.uk
People
Cardiff University | Prifysgol Caerdydd Blas
 
 

Mae'r ffordd rydych chi'n cael mynediad i wybodaeth Adnoddau Dynol a'r Gyflogres yn newid

O heddiw byddwch chi'n dechrau cael mynediad o'ch gwybodaeth bersonol fel eich cyfeiriad, manylion cysylltu a gwybodaeth sy'n gysylltiedig â'ch rôl drwy system Adnoddau Dynol a Chyflogres newydd Pobl Caerdydd.

Darllen rhagor...icon

Pa mor ddiogel yw eich cyfrinair?

Wrth i ni symud i gael mynediad i ddata personol ar-lein dyma eich atgoffa pa mor bwysig yw diogelwch ar-lein.

Darllen rhagor...icon

Manteisio i'r eithaf ar y system Adnoddau Dynol a Chyflogres newydd

I gefnogi pob aelod o staff gyda'r newid hwn yn y ffordd rydyn ni'n gwneud pethau, mae cyfres o fodiwlau e-ddysgu byr wedi'u creu er mwyn rhoi gwybodaeth am sut mae'r system yn gweithio.

Darllen rhagor...icon

Beth ddaw yn y dyfodol?

Nawr gallwch chi gael atebion i unrhyw gwestiynau sydd gennych am bolisïau HR, gwybodaeth recriwtio neu gytundebol o un man – Canolfan Gwasanaethau Pobl yn Adnoddau Dynol.

Darllen rhagor...icon

 
Golygydd: Sandra Elliott, Cyfarwyddwr, Adran Cyfathrebu a Chysylltiadau Rhyngwladol
Anfonwch adborth neu syniadau ar gyfer y cynnwys at: blas@cardiff.ac.uk