Cliciwch yma i ddarllen Blas yn Gymraeg

 
 

Eminent sociologist leads Distinguished Lecture Series

"The golden age of University autonomy is over and institutions must move forward and reinvent their public mission", an eminent sociologist will argue in the first keynote speech of the University's new Distinguished Lecture Series.

Read more...icon

Professor Michael Burawoy of the University of California, Berkeley

Nursing in Oman

The first students studying the University's BSc (Hons) in Nursing Studies, delivered in Oman have graduated. Dr Dianne Watkins, Deputy Head of the School describes the graduation ceremony.

Read more...icon

Graduation

Hay Festival

Climate change and the media; combat veterans and post-traumatic stress disorder; the car of the future and the lost city of the legion are the subjects of four talks by Cardiff academics at the Hay Festival. Watch a short film about each of the topics and book tickets for the talks.

Read more...icon

Hay Festival

Changing lives

Generous University staff and students have donated over a tonne of food to help people facing poverty in Cardiff via the Foodbank scheme.

Read more...icon

Foodbank
 
Editor: Sandra Elliott, Director, Communications and International Relations Division
Please send feedback or ideas for content to: blas@cardiff.ac.uk
People
Cardiff University | Prifysgol Caerdydd Blas
 
 

Cymdeithasegydd blaenllaw yn arwain Cyfres y Darlithoedd Nodedig

Bydd yr arolwg o agweddau staff nesaf yn cael ei gynnal ym mis Medi. Ceir adroddiadau manwl sy'n dangos lefelau bodlonrwydd staff mewn Ysgolion a Chyfarwyddiaethau, a gasglwyd yn rhan o Arolwg o Agweddau Staff 2008, ar-lein.

Darllenwch fwy...icon

Yr Athro Michael Burawoy

Nyrsio yn Oman

Mae'r myfyrwyr cyntaf a astudiodd BSc (Anrh.) y Brifysgol mewn Astudiaethau Nyrsio a gyflwynwyd yn Oman wedi graddio. Dyma ddisgrifiad Dr Dianne Watkins, Dirprwy Bennaeth yr Ysgol, o'r seremoni raddio.

Darllenwch fwy...icon

Seremoni graddio

Gŵyl y Gelli

Newid yn yr hinsawdd a'r cyfryngau; cyn-filwyr ac anhwylder straen wedi trawma; car y dyfodol a dinas goll y lleng – dyna fydd y pedwar pwnc dan sylw gan bedwar o academyddion Caerdydd yng Ngŵyl y Gelli. Gwyliwch ffilm fer am bob pwnc ac archebwch docynnau ar gyfer y trafodaethau.

Darllenwch fwy...icon

Gŵyl y Gelli1

Newid bywydau

Mae staff a myfyrwyr hael y Brifysgol wedi rhoi dros dunnell o fwyd i helpu pobl dlawd yng Nghaerdydd drwy gynllun y Banc Bwyd.

Darllenwch fwy...icon

Banc Bwyd
 
Golygydd: Sandra Elliott, Cyfarwyddwr, Adran Cyfathrebu a Chysylltiadau Rhyngwladol
Anfonwch adborth neu syniadau ar gyfer y cynnwys at: blas@cardiff.ac.uk