Cliciwch yma i ddarllen Blas yn Gymraeg

 
 

Detox your Mailbox

Staff are being encouraged to set aside time over the next fortnight to detox their email account and delete any messages that are no longer required.

Read more...icon

Enriching Student Life Awards

Staff and students from across the University have been recognised for their contribution to the student experience at the annual Enriching Student Life Awards.

Read more...icon

Saving Lives

Meet the Cardiff University volunteers who are saving lives on the Central Beacons.

Read more...icon

New Athena SWAN awards

Four of the University's academic schools have been granted Athena SWAN bronze status for their commitment to supporting the careers of women in science.

Read more...icon

Think Digital

New web pages have been launched to offer students and staff information and guidance on using social and digital media

Read more...icon

'We Are Cardiff' Needs You!

The local community project 'We Are Cardiff' best known for its community centred blog, is set to produce an independent short film about life in the city of Cardiff, with support from Cardiff University.

Read more...icon

News in Brief

What makes for a good death? How can health care policy and provision support us at the end? These are just some of the questions that will be posed in an upcoming Cardiff-based festival devoted to confronting end-of-life issues.

Read more...icon

 
Editor: Sandra Elliott, Director, Communications and International Relations Division
Please send feedback or ideas for content to: blas@cardiff.ac.uk
People
Cardiff University | Prifysgol Caerdydd Blas
 
 

Glanhewch eich blwch e-bost

Mae staff yn cael eu hannog i neilltuo amser dros y pythefnos nesaf i lanhau eu cyfrif e-bost a dileu unrhyw negeseuon nad oes eu hangen mwyach.

Darllen rhagor...icon

Gwobrau Cyfoethogi Bywydau Myfyrwyr

Mae staff a myfyrwyr ledled y Brifysgol wedi cael eu cydnabod am eu cyfraniad i brofiad myfyrwyr yn y Gwobrau Cyfoethogi Bywydau Myfyrwyr blynyddol.

Darllen rhagor...icon

Achub Bywydau

Dewch i gwrdd â gwirfoddolwyr Prifysgol Caerdydd sy'n achub bywydau yng Nghanolbarth y Bannau.

Darllen rhagor...icon

Gwobrau SWAN Athena newydd

Mae pedair o ysgolion academaidd y Brifysgol wedi cael statws efydd SWAN Athena am eu hymrwymiad i gefnogi gyrfaoedd menywod ym maes gwyddoniaeth.

Darllen rhagor...icon

Meddwl yn Ddigidol

Mae tudalennau gwe newydd wedi'u lansio i gynnig gwybodaeth ac arweiniad i fyfyrwyr a staff ynghylch defnyddio'r cyfryngau cymdeithasol a digidol.

Darllen rhagor...icon

Mae ar 'We Are Cardiff' eich Angen Chi!

Mae'r prosiect lleol 'We Are Cardiff' sydd fwyaf adnabyddus am y blog sy'n canolbwyntio ar y gymuned ar fin cynhyrchu ffilm fer annibynnol am fywyd yn ninas Caerdydd gyda chefnogaeth gan y Brifysgol.

Darllen rhagor...icon

Newyddion yn gryno

Beth yw marwolaeth dda? Sut gall polisi a darpariaeth gofal iechyd roi cymorth inni ar y diwedd? Dyma rai'n unig o'r cwestiynau a gaiff eu holi i aelodau'r cyhoedd mewn gŵyl sydd i ddod yng Nghaerdydd a fydd yn rhoi sylw i wynebu materion sy'n ymwneud â diwedd oes.

Darllen rhagor...icon

 
Golygydd: Sandra Elliott, Cyfarwyddwr, Adran Cyfathrebu a Chysylltiadau Rhyngwladol
Anfonwch adborth neu syniadau ar gyfer y cynnwys at: blas@cardiff.ac.uk