Cliciwch yma i ddarllen Blas yn Gymraeg

 
 

Staff Attitude Survey

The next staff attitude survey will be held in September. Detailed reports showing staff satisfaction levels in Schools and Directorates, gathered as part of the 2008 Staff Attitude Survey, are available online.

Read more...icon

Staff at work

PHEW 2011

Health checks, a football tournament and food taster sessions are some of the events that members of staff can enjoy as part of Positive Health and Environment Week 2011.

Read more...icon

PHEW 2011

Varsity success

An impressive sporting display by Cardiff students secured the Varsity Shield for the University for the ninth consecutive year. A photo gallery captures some of the day's activities.

Read more...icon

Varsity 2011

Wedding Bells

Mike Davey, who works in the University's post room is marrying his long-term partner Debbie on 29th April. Blas catches up with Mike to find out how he feels about sharing his big day with Prince William and Kate Middleton.

Read more...icon

Mike and Debbie
 
Editor: Sandra Elliott, Director, Communications and International Relations Division
Please send feedback or ideas for content to: blas@cardiff.ac.uk
People
Cardiff University | Prifysgol Caerdydd Blas
 
 

Arolwg o Agweddau Staff

Bydd yr arolwg o agweddau staff nesaf yn cael ei gynnal ym mis Medi. Ceir adroddiadau manwl sy'n dangos lefelau bodlonrwydd staff mewn Ysgolion a Chyfarwyddiaethau, a gasglwyd yn rhan o Arolwg o Agweddau Staff 2008, ar-lein.

Darllenwch fwy...icon

Staff yn gweithio

PHEW 2011

Archwiliadau iechyd, cystadleuaeth bêl-droed a sesiynau blasu bwyd, dyma rai o'r digwyddiadau y gall aelodau o staff eu mwynhau yn rhan o Wythnos Iechyd ac Amgylchedd Cadarnhaol 2011.

Darllenwch fwy...icon

PHEW 2011

Llwyddiant Cystadleuaeth Varsity

Llwyddodd myfyrwyr Caerdydd i ennill Tarian Varsity am y nawfed flwyddyn o'r bron gyda pherfformiadau gwych ar y meysydd chwarae. Mae galeri o ffotograffau'n rhoi cipolwg ar rai o ddigwyddiadau'r diwrnod.

Darllenwch fwy...icon

Varsity 2011

Clychau Priodas

Mae Mike Davey sy'n gweithio yn ystafell bost y Brifysgol yn priodi â Debbie, ei bartner tymor hir ar 29 Ebrill. Mae Blas yn cael sgwrs â Mike i weld sut mae'n teimlo am rannu ei ddiwrnod mawr â'r Tywysog William a Kate Middleton.

Darllenwch fwy...icon

Mike a Debbie
 
Golygydd: Sandra Elliott, Cyfarwyddwr, Adran Cyfathrebu a Chysylltiadau Rhyngwladol
Anfonwch adborth neu syniadau ar gyfer y cynnwys at: blas@cardiff.ac.uk