Cliciwch yma i ddarllen Blas yn Gymraeg

 
 

Applications up

Applications for undergraduate study at Cardiff are up by 12 percent, according to the latest UCAS information.

Read more...icon

WOW

The University has partnered with London's Southbank Centre to offer young people in Wales the opportunity to learn more about women and digital technology.

Read more...icon

Open data

Find out about the University's new programme which will establish the framework for managing and making available research data

Read more...icon

Get fit in 2013

It's the new Zumba and Cardiff University Sport is making Bokwa classes available for you to try in 2013. Steve Williams from Sport and Exercise tells us more.

Read more...icon

You said, we did

Check out what's been happening since the staff survey in 2011 and the actions implemented as a result of what you said.

Read more...icon

Catering survey

Complete a survey about the services provided in University Restaurants and Coffee Shops to be in with a chance of winning an Amazon voucher.

Read more...icon

Flying the flag for equality

To mark LGBT History Month the University is hosting a number of special events and is flying the rainbow flag above Main Building.

Read more...icon

Cardiff News

The current edition of Cardiff News is available online and can be viewed here.

Read more...icon

 
Editor: Sandra Elliott, Director, Communications and International Relations Division
Please send feedback or ideas for content to: blas@cardiff.ac.uk
People
Cardiff University | Prifysgol Caerdydd Blas
 
 

Cynnydd yn nifer y ceisiadau

Yn ôl y wybodaeth ddiweddaraf wrth UCAS, mae ceisiadau myfyrwyr israddedig wedi cynyddu 12 y cant.

Darllenwch fwy...icon

WOW

Mae'r Brifysgol wedi creu partneriaeth â Chanolfan Southbank Llundain i gynnig cyfle i bobl ifanc yng Nghymru ddysgu mwy am ferched a thechnoleg ddigidol.

Darllenwch fwy...icon

Data agored

Darllenwch am raglen newydd y Brifysgol a fydd yn sefydlu'r fframwaith ar gyfer sicrhau bod data ymchwil ar gael a'i reoli.

Darllenwch fwy...icon

Cadwch yn heini yn 2013

Bokwa yw'r Zumba newydd, ac mae Chwaraeon Prifysgol Caerdydd yn cynnal dosbarthiadau er mwyn i chi roi cynnig arnynt yn 2013. Mae Steve Williams o'r adran Chwaraeon ac Ymarfer Corff yn sôn fwy wrthym.

Darllenwch fwy...icon

Dywedoch chi, gwnaethom ni

Cymerwch gip ar yr hyn sydd wedi bod yn digwydd ers yr arolwg staff yn 2011, a'r camau a weithredwyd o ganlyniad i'ch adborth.

Darllenwch fwy...icon

Arolwg arlwyo

Cwblhewch arolwg am y gwasanaethau a geir ym Mwytai a Siopau Coffi'r Brifysgol i gael cyfle i ennill taleb Amazon.

Darllenwch fwy...icon

Chwifio'r faner dros gydraddoldeb

I nodi Mis Hanes Pobl Lesbiaidd, Hoyw, Deurywiol a Thrawsrywiol, mae'r Brifysgol yn cynnal nifer o ddigwyddiadau ac yn chwifio'r faner enfys uwchben y Prif Adeilad.

Darllenwch fwy...icon

Newyddion Caerdydd

Mae rhifyn cyfredol Newyddion Caerdydd ar gael ar-lein a gallwch ei ddarllen yma

Darllenwch fwy...icon

 
Golygydd: Sandra Elliott, Cyfarwyddwr, Adran Cyfathrebu a Chysylltiadau Rhyngwladol
Anfonwch adborth neu syniadau ar gyfer y cynnwys at: blas@cardiff.ac.uk