Cliciwch yma i ddarllen Blas yn Gymraeg

 
 

Aberdare Hall is 125

Aberdare Hall, the University’s all-female hall of residence is celebrating its 125th anniversary this month. Find out more about its history and the celebratory activities planned.

Read more...icon

Aberdare Hall

Research Excellence Framework

As the University starts preparations for the 2013 submission to the Research Excellence Framework (REF) new webpages have been developed for staff and a series of information meetings will be held.

Read more...icon

REF logo

Athena SWAN

Two Schools have been recognised for their commitment to advancing and promoting the careers of women in science with a national accolade.

Read more...icon

Athena SWAN presentation group photo

Medical man

Ensuring Cardiff University’s 5,000 healthcare students get access to support services, improved transport links and feel connected to the rest of the University community is by no means a simple task – but it’s one newly elected student healthcare officer, Oli Luton has vowed to take head-on.

Read more...icon

Oli Luton

News in brief

Did you know that as a member of staff you can get free eye tests? Or that the latest training and development programme is now available online?

Read more...icon

Extra! Extra!
 
Editor: Sandra Elliott, Director, Communications and International Relations Division
Please send feedback or ideas for content to: blas@cardiff.ac.uk
People
Cardiff University | Prifysgol Caerdydd Blas
 
 

Mae Neuadd Aberdâr yn 125 oed

Mae Neuadd Aberdâr, neuadd breswyl y Brifysgol i ferched yn unig, yn dathlu ei phen-blwydd yn 125 oed y mis hwn. Cewch wybod rhagor am ei hanes a’r gweithgareddau dathlu sydd ar y gweill.

Darllenwch fwy...icon

Neuadd Aberdare

Fframwaith Rhagoriaeth Ymchwil

Wrth i’r Brifysgol ddechrau paratoi at gyflwyniad 2013 i’r Fframwaith Rhagoriaeth Ymchwil (REF) mae tudalennau gwe newydd wedi’u datblygu ar gyfer staff a chynhelir cyfres o gyfarfodydd gwybodaeth.

Darllenwch fwy...icon

Logo REF

Gwobrau Athena SWAN

Mae dwy ysgol wedi cael eu cydnabod am eu hymrwymiad i hyrwyddo gyrfaoedd menywod mewn gwyddoniaeth drwy ennill gwobr genedlaethol.

Darllenwch fwy...icon

photo

Dyn meddygol

Nid tasg hawdd yw sicrhau bod 5,000 myfyriwr gofal iechyd Prifysgol Caerdydd yn cael mynediad i wasanaethau cefnogi, gwell cysylltiadau trafnidiaeth a’u bod nhw’n teimlo’n rhan o gymuned y Brifysgol – ond mae Oli Luton, y swyddog myfyrwyr gofal iechyd sydd newydd gael ei ethol wedi addo mynd i’r afael â’r dasg hon.

Darllenwch fwy...icon

Oli Luton

Pytiau o newyddion

Wyddech chi y gallwch chi gael profion llygaid am ddim fel aelod o staff? Neu fod y rhaglen hyfforddiant a datblygiad ddiweddaraf ar gael ar-lein bellach?

Darllenwch fwy...icon

Extra! Extra!
 
Golygydd: Sandra Elliott, Cyfarwyddwr, Adran Cyfathrebu a Chysylltiadau Rhyngwladol
Anfonwch adborth neu syniadau ar gyfer y cynnwys at: blas@cardiff.ac.uk