Cliciwch yma i ddarllen Blas yn Gymraeg

 
 

Clearing 2012: All cleared up?

As thousands of A-level students anxiously await their results the University's Head of Student Recruitment, Dave Roylance answers Blas' questions on what options are available.

Read more...icon

Clearing

Our Student Charter

This month saw the launch of the University's Student Charter. Professor Stephen Denyer explains more about the Charter's development and what it means for students and staff.

Read more...icon

Student Charter

A look back at Graduation

Video Booths, a live Twitter Wall and our dragon were just some of the additions to Graduation this year. Blas looks back at what was a very special Graduation Week.

Read more...icon

Graduation 2012

Stonewall Leadership Programme

The Stonewall Leadership Programme is the UK's only specifically designed course for high talent lesbian, gay and bisexual leaders. The University is looking to fund two members of staff to attend the Programme. Here Professor Terry Threadgold explains how to get involved.

Read more...icon

Stonewall

Hello and Goodbye

Blas meets Professor Roger Scully, newest member of the Wales Governance Centre

Read more...icon

Hello Goodbye
 
Editor: Sandra Elliott, Director, Communications and International Relations Division
Please send feedback or ideas for content to: blas@cardiff.ac.uk
People
Cardiff University | Prifysgol Caerdydd Blas
 
 

Clirio 2012: Popeth yn glir

Wrth i filoedd o fyfyrwyr Safon Uwch aros yn eiddgar am eu canlyniadau, mae Pennaeth Recriwtio Israddedigion y Brifysgol, Dave Roylance, yn ateb rhai o gwestiynau Blas ar yr opsiynau sydd ar gael.

Darllenwch fwy...icon

Clirio 2012

Ein Siarter Myfyrwyr

Yn ystod y mis hwn lansiwyd Siarter Myfyrwyr y Brifysgol. Mae'r Athro Stephen Denyer yn esbonio mwy am ddatblygiad y Siarter a'r hyn mae'n ei olygu i fyfyrwyr a staff.

Darllenwch fwy...icon

Ein Siarter Myfyrwyr

Cipolwg yn ôl at y Graddio

Bythau Fideo, Wal Trydar fyw a'n draig oedd rhai o'r ychwanegiadau at y wythnos Graddio eleni. Mae Blas yn edrych yn ôl ar Wythnos Raddio arbennig iawn.

Darllenwch fwy...icon

Graddio 2012

Rhaglen Arweinyddiaeth Stonewall

Rhaglen Arweinyddiaeth Stonewall yw'r unig gwrs yn y DU sydd wedi'i ddylunio'n benodol ar gyfer arweinwyr talentog lesbiaidd, hoyw a deurywiol. Mae'r Brifysgol yn bwriadu ariannu dau aelod o staff i fynychu'r Rhaglen. Mae'r Athro Terry Threadgold yn esbonio sut y gallwch fod yn rhan ohoni.

Darllenwch fwy...icon

Stonewall

Helo a Hwyl fawr

Blas yn cwrdd â'r Athro Roger Scully, aelod newydd Canolfan Llywodraethiant Cymru

Darllenwch fwy...icon

Helo a Hwyl fawr
 
Golygydd: Sandra Elliott, Cyfarwyddwr, Adran Cyfathrebu a Chysylltiadau Rhyngwladol
Anfonwch adborth neu syniadau ar gyfer y cynnwys at: blas@cardiff.ac.uk