Cliciwch yma i ddarllen Blas yn Gymraeg

 
 

Graduation 2012

Graduation 2012 is upon us with 7000 students graduating in 13 ceremonies over the course of the week. Keep up to date with the event and get involved on Twitter #CU2012, Facebook and more.

Read more...icon

Graduation 2012

Meet the Honorary Fellows

The University is honouring 14 outstanding individuals for their achievements in fields including law, science and engineering during graduation week.

Read more...icon

Tony Robinson

Graduation uncovered

Alex Gravell is graduating from the School of Journalism, Media and Cultural Studies and will be our Class of 2012 roving reporter during the week. Follow Alex on twitter @cugradreporter and look out for her daily blog on Graduation 2012.

Read more...icon

Graduation Uncovered

On screen

Watch our Graduation film to see what the Class of 2012 has to look forward to. To record a message for our graduates look out for the video booths at Main Building and City Hall.

Read more...icon

On Screen

Cardiff News

The July edition of Cardiff News is available online and it's a graduation special. Find out about some of the University's most inspirational graduates and meet the team that make the ceremonies happen.

Read more...icon

Cardiff News
 
Editor: Sandra Elliott, Director, Communications and International Relations Division
Please send feedback or ideas for content to: blas@cardiff.ac.uk
People
Cardiff University | Prifysgol Caerdydd Blas
 
 

Seremoni Raddio 2012

Mae seremoni raddio 2012 ar fin dechrau a bydd 7000 o fyfyrwyr yn graddio mewn 13 o seremonïau yn ystod yr wythnos. Gwnewch yn siŵr eich bod yn cael y newyddion diweddaraf, drwy gymryd rhan ar Twitter #CU2012, Facebook a mwy.

Darllenwch fwy...icon

Seremoni Raddio 2012

Cwrdd â'r Cymrodorion er Anrhydedd

Mae'r Brifysgol yn anrhydeddu 14 o unigolion eithriadol am eu cyraeddiadau mewn meysydd gan gynnwys y gyfraith, gwyddoniaeth a pheirianneg yn ystod wythnos y graddio.

Darllenwch fwy...icon

Tony Robinson

Holl Hanes y Seremonïau Graddio

Mae Alex Gravell yn graddio o'r Ysgol Newyddiaduraeth, y Cyfryngau ac Astudiaethau Diwylliannol a hi bydd ein hadroddwr crwydrol ar gyfer Dosbarth 2012 drwy gydol yr wythnos. Dilynwch Alex ar twitter @cugradreporter a chadwch lygad am ei blog dyddiol am Raddio 2012.

Darllenwch fwy...icon

Holl Hanes y Seremonïau Graddio

Ar y sgrin

Gwyliwch ein ffilm Graddio i weld yr hyn sydd gan Ddosbarth 2012 i edrych ymlaen ato. Er mwyn recordio neges ar gyfer ein graddedigion cadwch lygad am y bythau fideo yn y Brif Adeilad ac yn Neuadd y Ddinas.

Darllenwch fwy...icon

Ar y sgrin

Newyddion Caerdydd

Mae rhifyn Gorffennaf Newyddion Caerdydd ar gael ar-lein ac mae'n rhifyn arbennig am y graddio. Cewch ddarllen am rai o raddedigion mwyaf ysbrydoledig y Brifysgol a chyfarfod â'r tîm sy'n trefnu'r seremonïau.

Darllenwch fwy...icon

Newyddion Caerdydd
 
Golygydd: Sandra Elliott, Cyfarwyddwr, Adran Cyfathrebu a Chysylltiadau Rhyngwladol
Anfonwch adborth neu syniadau ar gyfer y cynnwys at: blas@cardiff.ac.uk