Cliciwch yma i ddarllen Blas yn Gymraeg

 
 

Outstanding American students to study Welsh culture and industrial heritage

The prestigious US-UK Fulbright Commission has appointed Cardiff, Bangor and Aberystwyth Universities to run the first Wales Fulbright Summer Institute.

Read more...icon

Fulbright students

Developing leaders and managers

Staff from across the University have gathered to celebrate Cardiff's commitment to creating a positive working environment through developing leadership and management capability.

Read more...icon

Leaders and managers image

Investing in workplace health

As part of its commitment to the health and well-being of its staff, the University is currently working towards obtaining the Corporate Health Standard –the quality mark for workplace health promotion in Wales.

Read more...icon

logo

Staying connected

Cardiff is going social with Graduation this year and asking students, their family and friends to share their day with us online.

Read more...icon

Class of 2011

Cardiff News

The latest edition of Cardiff News is now available online and can be viewed at: www.cardiff.ac.uk/news/newsletter.html

Cardiff News
 
Editor: Sandra Elliott, Director, Communications and International Relations Division
Please send feedback or ideas for content to: blas@cardiff.ac.uk
People
Cardiff University | Prifysgol Caerdydd Blas
 
 

Myfyrwyr disglair o America i astudio diwylliant Cymru a'i threftadaeth ddiwydiannol

Mae Comisiwn enwog Fulbright rhwng Prydain a'r Unol Daleithiau wedi penodi Prifysgolion Caerdydd, Bangor ac Aberystwyth i gynnal Sefydliad Haf Fulbright Cymru am y tro cyntaf.

Darllenwch fwy...icon

Myfyrwyr Fulbright

Datblygu arweinwyr a rheolwyr

Mae staff ar draws y Brifysgol wedi ymgasglu i ddathlu ymrwymiad Caerdydd i greu amgylchedd gwaith cadarnhaol drwy ddatblygu gallu mewn arwain a rheoli.

Darllenwch fwy...icon

Arweinwyr a Rheolwyr

Buddsoddi yn iechyd y gweithle

Fel rhan o'i hymrwymiad i iechyd a lles ei staff, mae'r Brifysgol wrthi'n gweithio at ennill y Safon Iechyd Gorfforaethol – nod ansawdd hyrwyddo iechyd yn y gweithle yng Nghymru.

Darllenwch fwy...icon

Logo

Aros mewn Cysylltiad

Mae Caerdydd yn mynd yn gymdeithasol o ran graddio eleni ac yn gofyn i fyfyrwyr, teulu a ffrindiau rannu eu diwrnod gyda ni ar-lein.

Darllenwch fwy...icon

Newyddion Caerdydd

Mae'r rhifyn diweddaraf o 'Cardiff News' ar gael ar-lein bellach a gellir ei weld yn www.caerdydd.ac.uk/news/newsletter.html

Cardiff News
 
Golygydd: Sandra Elliott, Cyfarwyddwr, Adran Cyfathrebu a Chysylltiadau Rhyngwladol
Anfonwch adborth neu syniadau ar gyfer y cynnwys at: blas@cardiff.ac.uk