Cliciwch yma i ddarllen Blas yn Gymraeg

 
 

Investors in People

An exhibition showcasing some of the University's staff has been launched to mark the University achieving Investors in People accreditation.

Read more...icon

IIP

Cardiff University Innovation Network Awards

A University collaboration that has developed new technology to help remove water impurities in former south Wales coalfields is one of the winners at the Innovation Network Awards. Find out who the other winners were and watch films of each.

Read more...icon

CUIN Awards

PHEW

The full programme of events for Positive Health and Environment Week (PHEW) is now available. Find out what's on offer and how you can book your place on the free activities.

Read more...icon

PHEW

Celebrating international students' achievement

The talents of Cardiff's international students have been celebrated in a special event at Aberdare Hall.

Read more...icon

Hot Shots

An activity camp for children aged 8-14 is being run at the University's Sports Training Village in Talybont during the summer holidays.

Read more...icon

Hot Shots

Cardiff News

The latest edition of Cardiff News is now available online and can be viewed at: www.cardiff.ac.uk/news/newsletter.html

Cardiff News
 
Editor: Sandra Elliott, Director, Communications and International Relations Division
Please send feedback or ideas for content to: blas@cardiff.ac.uk
People
Cardiff University | Prifysgol Caerdydd Blas
 
 

Buddsoddwyr mewn Pobl

Lansiwyd arddangosfa yn cyflwyno rhai o staff y Brifysgol i ddathlu llwyddiant y Brifysgol yn cyflawni achrediad Buddsoddwyr mewn Pobl.

Darllenwch fwy...icon

IIP

Gwobrau Rhwydwaith Arloesedd Prifysgol Caerdydd

Mae cydweithrediad gan y Brifysgol wedi datblygu technoleg newydd i gael gwared ar amhureddau dŵr yn hen feysydd glo de Cymru yn un o'r buddugwyr yng Ngwobrau'r Rhwydwaith Arloesedd. Mynnwch wybod pwy oedd yr enillwyr eraill a gwylio ffilmiau amdanynt.

Darllenwch fwy...icon

CUIN Awards

PHEW

Mae'r rhaglen ddigwyddiadau gyfan ar gyfer yr Wythnos Iechyd ac Amgylchedd Cadarnhaol (Positive Health and Environment Week – PHEW) ar gael erbyn hyn. Mynnwch wybod beth sy'n cael ei gynnig a sut gallwch gadw lle yn y gweithgareddau am ddim.

Darllenwch fwy...icon

PHEW

Dathlu llwyddiant myfyrwyr rhyngwladol

Cynhaliwyd dathliad o ddoniau myfyrwyr rhyngwladol Caerdydd mewn digwyddiad arbennig yn Neuadd Aberdâr.

Darllenwch fwy...icon

Hot Shots

Mae gwersyll gweithgareddau i blant 8-14 oed yn cael ei gynnal ym Mhentref Hyfforddi Chwaraeon y Brifysgol yn Nhal-y-bont yn ystod gwyliau'r haf.

Darllenwch fwy...icon

Hot Shots

Newyddion Caerdydd

Mae'r rhifyn diweddaraf o 'Cardiff News' ar gael ar-lein bellach a gellir ei weld yn www.caerdydd.ac.uk/news/newsletter.html

Cardiff News
 
Golygydd: Sandra Elliott, Cyfarwyddwr, Adran Cyfathrebu a Chysylltiadau Rhyngwladol
Anfonwch adborth neu syniadau ar gyfer y cynnwys at: blas@cardiff.ac.uk