Cliciwch yma i ddarllen Blas yn Gymraeg

 
 

It's the University website but not as you know it

Visitors to the University website will, from tomorrow, be greeted by a new look and feel as we launch the first phase of our website re-design.

Read more...icon

 
Editor: Sandra Elliott, Director, Communications and International Relations Division
Please send feedback or ideas for content to: blas@cardiff.ac.uk
People
Cardiff University | Prifysgol Caerdydd Blas
 
 

Gwefan y Brifysgol ond ar ffurf wahanol

O yfory ymlaen, bydd golwg a theimlad newydd yn cyfarch ymwelwyr รข gwefan y Brifysgol wrth i ni lansio cam cyntaf dylunio ein gwefan o'r newydd.

Darllenwch fwy...icon

 
Golygydd: Sandra Elliott, Cyfarwyddwr, Adran Cyfathrebu a Chysylltiadau Rhyngwladol
Anfonwch adborth neu syniadau ar gyfer y cynnwys at: blas@cardiff.ac.uk