Cliciwch yma i ddarllen Blas yn Gymraeg

 
 

Pathways for progression

The Centre for Lifelong Learning is holding an event to help Schools find out how they can encourage adult learners' to access undergraduate and postgraduate degrees.

Read more...icon

Exploring the past

Online counselling

Sarah Worley, a counsellor at the University explains the online support available to staff and students.

Read more...icon

 
Editor: Sandra Elliott, Director, Communications and International Relations Division
Please send feedback or ideas for content to: blas@cardiff.ac.uk
People
Cardiff University | Prifysgol Caerdydd Blas
 
 

Llwybrau dilyniant

Mae'r Ganolfan ar gyfer Addysg Gydol Oes yn cynnal digwyddiad i helpu Ysgolion i ddod i wybod sut gallant annog dysgwyr o oedolion i gael mynediad i raddau israddedig ac ôl-raddedig.

Darllen rhagoricon

Exploring the past

Cynghori ar-lein

Mae Sarah Worley,cynghorydd yn y Brifysgol yn egluro'r cymorth ar-lein sydd ar gael i staff a myfyrwyr.

Darllen rhagoricon

 
Golygydd: Sandra Elliott, Cyfarwyddwr, Adran Cyfathrebu a Chysylltiadau Rhyngwladol
Anfonwch adborth neu syniadau ar gyfer y cynnwys at: blas@cardiff.ac.uk