Cliciwch yma i ddarllen Blas yn Gymraeg

 
 

Institutional Review

Institutional Review (IR) will be taking place next year. Professor Patricia Price tells us about the preparations underway and why the Vice-Chancellor has stated that IR is as important to the University as the Research Excellence Framework (REF).

Read more...icon

Professor Price

Celebrating Excellence Awards – last call for nominations

There’s still time to show your support and recognition for the work of colleagues by nominating them for a Celebrating Excellence Award.

Read more...icon

awards

Saying Hello

This month we meet the three College Registrars to find out more about them and how they are settling into their new roles.

Read more...icon

In the summertime

It’s a common misconception that University life stands still once the students leave for their summer break. We take a quick look at what’s happening across campus this month.

Read more...icon

summertime

New staff discounts on part-time courses

The Cardiff Centre for Lifelong Learning provides hundreds of part-time courses available in a variety of subjects.  Courses have always been popular with University colleagues and this year the Centre is introducing a discounted fee for staff.

Read more...icon

News in Brief

Find out more about the University’s commitment to staff development activities for LGBT members of staff as well as wireless network availability at Cardiff and Vale UHB sites.

Read more...icon

 
Editor: Sandra Elliott, Director, Communications and International Relations Division
Please send feedback or ideas for content to: blas@cardiff.ac.uk
People
Cardiff University | Prifysgol Caerdydd Blas
 
 

Adolygiad Sefydliadol

Bydd Adolygiad Sefydliadol yn cael ei gynnal y flwyddyn nesaf. Mae’r Athro Patricia Price yn dweud wrthym am y paratoadau sy’n mynd rhagddynt a pham mae’r Is-ganghellor wedi dweud bod yr Adolygiad Sefydliadol yr un mor bwysig i’r Brifysgol â’r Fframwaith Rhagoriaeth Ymchwil.

Darllenwch fwy...icon

Gwobrau Dathlu Rhagoriaeth – cyfle olaf i enwebu

Mae amser ar ôl o hyd i chi gefnogi a chydnabod gwaith cydweithwyr trwy eu henwebu am Wobr Dathlu Rhagoriaeth.

Darllenwch fwy...icon

Dweud Helô

Y mis hwn, rydym yn cwrdd â’r tri Chofrestrydd Coleg i gael gwybod mwy amdanynt a sut y maent yn ymgartrefu yn eu rolau newydd.

Darllenwch fwy...icon

Yn ystod yr haf

Mae’n gamdybiaeth gyffredin bod bywyd Prifysgol yn sefyll yn stond pan fydd y myfyrwyr yn gadael am eu gwyliau haf. Rydym yn cymryd cipolwg ar yr hyn sy’n digwydd ar draws y campws y mis hwn.

Darllenwch fwy...icon

Gostyngiadau newydd i staff ar gyrsiau rhan-amser

Mae Canolfan Caerdydd ar gyfer Addysg Gydol Oes yn darparu cannoedd o gyrsiau rhan-amser sydd ar gael mewn amrywiaeth o bynciau. Mae cyrsiau bob amser wedi bod yn boblogaidd gyda chydweithwyr yn y Brifysgol ac eleni mae’r Ganolfan yn cyflwyno ffi ostyngol ar gyfer staff.

Darllenwch fwy...icon

Pytiau o Newyddion

Cewch fwy o wybodaeth am ymrwymiadau’r Brifysgol i weithgareddau datblygu ar gyfer staff lesbiaidd, hoyw, deurywiol a thrawsrywiol yn ogystal â’r rhwydwaith di-wifr sydd ar gael ym Mwrdd Iechyd Prifysgol Caerdydd a’r Fro.

Darllenwch fwy...icon

 
Golygydd: Sandra Elliott, Cyfarwyddwr, Adran Cyfathrebu a Chysylltiadau Rhyngwladol
Anfonwch adborth neu syniadau ar gyfer y cynnwys at: blas@cardiff.ac.uk