Cliciwch yma i ddarllen Blas yn Gymraeg

 
 

Double neuroscience success

Two University academics, both leaders in different aspects of neuroscience research, have received one of the leading honours in medical science.

Read more...icon

Professor Nick Craddock

Varsity 2010

After a day of gruelling competition, Cardiff students have retained the Varsity Shield – a coveted trophy that represents sporting excellence. View a photo gallery of some of the day’s action.

Read more...icon

Varsity

Screen success

From Torchwood to Crash, Dr Who and the Sarah Jane Adventures the University has been used as a location for several award-winning programmes in recent years.

Read more...icon

Screen Success

Nursery of the year

The University’s Day Care Centre has been short-listed as Welsh nursery of the year in the National Day Nurseries Association Awards.

Read more...icon

Nursery of the year

Parents needed for new study

Parents are being asked to share their own experiences of caring for their child to help build a more complete picture of infant development as part of a new study by the School of Psychology. Find out more and take part in the survey.

Read more...icon

Parenting

Obituary

Professor Nicholas John Fiddian, 23 July 1948 – 24 April 2010.

Read more...icon

Professor Nicholas John Fiddian
 
Editor: Sandra Elliott, Director, Communications and International Relations Division
Please send feedback or ideas for content to: blas@cardiff.ac.uk
People
Cardiff University | Prifysgol Caerdydd Blas
 
 

Llwyddiant dwbl i niwrowyddonwyr

Mae dau o academyddion y Brifysgol, y ddau’n arwain agweddau gwahanol ar ymchwil niwrowyddoniaeth, wedi cael un o’r anrhydeddau mwyaf ym maes y gwyddorau meddygol.

Darllenwch fwy...icon

Professor Nick Craddock

Varsity 2010

Ar ôl diwrnod o gystadlu digyfaddawd, mae myfyrwyr Caerdydd wedi cadw Tarian Varsity – gwobr sy’n cynrychioli rhagoriaeth mewn chwaraeon ac un y mae’r brifysgol bob amser yn awyddus i’w hennill. Cewch weld oriel ffotograffau o gyffro’r dydd.

Darllenwch fwy...icon

Varsity

Llwyddiant ar y sgrin

O Torchwood i Crash, Dr Who a Sarah Jane Adventures, mae’r Brifysgol wedi cael ei defnyddio fel lleoliad i nifer o raglenni llwyddiannus dros y blynyddoedd diwethaf.

Darllenwch fwy...icon

Llwyddiant ar y sgrin

Meithrinfa’r flwyddyn

Mae Canolfan Gofal Dydd y Brifysgol wedi cael ei rhoi ar restr fer meithrinfa’r flwyddyn yng Nghymru yng Ngwobrau Cymdeithas Genedlaethol Meithrinfeydd Dydd.

Darllenwch fwy...icon

Meithrinfa'r flwyddyn

Angen rhieni ar gyfer astudiaeth newydd

Mae cais i rieni rannu eu profiadau eu hunain o ofalu am eu plentyn er mwyn helpu i adeiladu darlun mwy cyflawn am ddatblygiad plant bach yn rhan o astudiaeth newydd gan yr Ysgol Seicoleg. Cewch wybod rhagor a chymryd rhan yn yr arolwg.

Darllenwch fwy...icon

Meithrinfa'r flwyddyn

Ysgrif Goffa

Yr Athro Nicholas John Fiddian, 23 Gorffennaf 1948 – 24 Ebrill 2010.

Darllenwch fwy...icon

yr Athro Nicholas John Fiddian
 
Golygydd: Sandra Elliott, Cyfarwyddwr, Adran Cyfathrebu a Chysylltiadau Rhyngwladol
Anfonwch adborth neu syniadau ar gyfer y cynnwys at: blas@cardiff.ac.uk