Cliciwch yma i ddarllen Blas yn Gymraeg

 
 

Tell us what you think

A series of focus groups, aimed at finding out about your views on improving communication for staff, are set to take place across the University in the coming months.

Read more...icon

talk

Communicating research

If you’ve ever wanted to communicate your research effectively to journalists and to gain a greater understanding of the media, help is on hand.

Read more...icon

the media

Fitness facelift

A new range of Technogym fitness equipment complete with integrated audiovisual entertainment systems including touch screen TV’s and iPod stations has been installed at the University’s fitness venues.

Read more...icon

Technogym fitness equipment

Meet Elliw...

Newly appointed as the co-ordinator for the development of Welsh Medium Education at the University, Elliw Iwan introduces herself and outlines her role.

Read more...icon

Elliw Iwan

Stop the press!

A whistle-stop tour of some of the other news from around the University, including a successful fundraising project and an award for the School of Biosciences.

Read more...icon

Extra! Extra!
 
Editor: Sandra Elliott, Director, Communications and International Relations Division
Please send feedback or ideas for content to: blas@cardiff.ac.uk
People
Cardiff University | Prifysgol Caerdydd Blas
 
 

Rhowch eich barn

Cynhelir cyfres o grwpiau ffocws i gael gwybod beth yw eich barn am gyfathrebu i staff a rhwng aelodau o staff ledled y Brifysgol yn ystod yr wythnosau i ddod.

Darllenwch fwy...icon

talk

Cyfathrebu ymchwil

Os ydych chi erioed wedi dymuno cyfathrebu eich ymchwil yn effeithiol i newyddiadurwyr a deall y cyfryngau’n well, mae help wrth law.

Darllenwch fwy...icon

Y cygryngau

Gweddnewidiad ffitrwydd

Mae offer ffitrwydd newydd ‘Technogym’ gyda systemau adloniant clywedol integredig gan gynnwys setiau teledu sgriniau cyffwrdd a gorsafoedd ipod wedi’i osod yng nghyfleusterau ffitrwydd y Brifysgol.

Darllenwch fwy...icon

Offer ffitrwydd

Dyma Elliw...

Mae Elliw Iwan, sydd newydd gael ei phenodi’n gydlynydd datblygu Addysg Cyfrwng Gymraeg yn y Brifysgol, yn cyflwyno’i hun ac yn sôn am ei gwaith.

Darllenwch fwy...icon

Elliw Iwan

Daliwch y wasg!

Gwibdaith i gael peth o’r wybodaeth arall o’r Brifysgol gan gynnwys prosiect codi arian llwyddiannus a gwobr i’r Ysgol Biowyddorau.

Darllenwch fwy...icon

Extra! Extra!
 
Golygydd: Sandra Elliott, Cyfarwyddwr, Adran Cyfathrebu a Chysylltiadau Rhyngwladol
Anfonwch adborth neu syniadau ar gyfer y cynnwys at: blas@cardiff.ac.uk