Cliciwch yma i ddarllen Blas yn Gymraeg

 
 

Cardiff Futures

Applications are invited for Cardiff Futures, the Vice-Chancellor's development programme for Early Career Academics

Read more...icon

Healthy Places, Healthy People

Find out how you can get involved in one of the projects to come out of this year's Cardiff Futures programme.

Read more...icon

Positive Working Environment

News on the new-look staff discounts website and this year's Positive Health & Environment Week.

Read more...icon

Enriching Student Life Awards

The Students' Union has recently announced the shortlisted candidates for this year's Enriching Student Life Awards (ESLAs).

Read more...icon

Voluntary Severance Scheme

The Voluntary Severance Scheme closes for applications on 30 April 2013. Pensions clarification is outlined.

Read more...icon

 
Editor: Sandra Elliott, Director, Communications and International Relations Division
Please send feedback or ideas for content to: blas@cardiff.ac.uk
People
Cardiff University | Prifysgol Caerdydd Blas
 
 

Dyfodol Caerdydd

Gwahoddir ceisiadau am Dyfodol Caerdydd, rhaglen ddatblygu'r Is-Ganghellor i ymchwilwyr ar ddechrau eu gyrfa.

Darllen rhagor...icon

Lleoedd Iach, Pobl Iach

Cewch wybod sut gallwch chi gymryd rhan yn un o'r prosiectau a ddaeth o raglen Dyfodol Caerdydd eleni.

Darllen rhagor...icon

Amgylchedd Gweithio Cadarnhaol

Newyddion am wefan disgowntiau staff ar ei newydd wedd ac Wythnos Iechyd Cadarnhaol a'r Amgylchedd eleni.

Darllen rhagor...icon

Gwobrau Cyfoethogi Bywyd Myfyrwyr

Yn ddiweddar mae Undeb y Myfyrwyr wedi cyhoeddi'r ymgeiswyr sydd ar restr fer Gwobrau Cyfoethogi Bywyd Myfyrwyr (ESLAs) eleni.

Darllen rhagor...icon

Cynllun Diswyddo Gwirfoddol

Mae Cynllun Diswyddo Gwirfoddol yn cau i geisiadau ar 30 Ebrill 2013. Rhoddir esboniad am bensiynau.

Darllen rhagor...icon

 
Golygydd: Sandra Elliott, Cyfarwyddwr, Adran Cyfathrebu a Chysylltiadau Rhyngwladol
Anfonwch adborth neu syniadau ar gyfer y cynnwys at: blas@cardiff.ac.uk