Cliciwch yma i ddarllen Blas yn Gymraeg

 
 

Answering the big questions

Three major new Cardiff University Research Institutes have been announced to tackle sustainability, cancer and neuroscience and to build on Cardiff’s reputation as a centre for world-leading, agenda-setting research.

Read more...icon

Main Building

Rare books arrive in Cardiff

A unique collection of rare books, totalling around 14,000 items spanning the 15th to the 20th centuries has arrived at the University.

Read more...icon

Rare books

International Academy of Voice to close

Having operated at a significant loss since its creation three years ago, regrettably, the International Academy of Voice will be closed at the end of the calendar year.

Read more...icon

Sheetmusic

Staff Reference Group

The staff reference group meets each academic session and gives staff the chance to comment on University activities. Find out how you can get involved and contribute to helping shape the University.

Read more...icon

Staff reference group

News in brief – get involved with PHEW2

A roundup of University news including a summer activity camp for children and Positive Health and Environment Week 2.

Read more...icon

Extra! Extra!

Join our Facebook page and enter our Macbook Pro prize draw

If you're on Facebook, you can enter Cardiff University's prize draw to win a Macbook Pro. Most staff members are eligible to enter, and the competition closes on the 31st July. To enter, click here to visit the University's Stay Connected and follow the instructions on the page.

Enter the competition...icon

Apple MacBook
 
Editor: Sandra Elliott, Director, Communications and International Relations Division
Please send feedback or ideas for content to: blas@cardiff.ac.uk
People
Cardiff University | Prifysgol Caerdydd Blas
 
 

Ateb y cwestiynau mawr

Cyhoeddwyd y bydd tri Sefydliad Ymchwil newydd pwysig ym Mhrifysgol Caerdydd yn mynd i’r afael â chynaliadwyedd, canser a niwrowyddoniaeth ac felly’n rhoi hwb i enw da Caerdydd fel canolfan i ymchwil sy’n arwain y byd ac sy’n gosod agendâu.

Darllenwch fwy...icon

Prif Adeilad

Llyfrau prin yn cyrraedd Caerdydd

Mae casgliad unigryw o lyfrau prin, cyfanswm o ryw 14,000 eitem i gyd sy’n cwmpasu’r 15fed i’r 20fed ganrif wedi cyrraedd y Brifysgol.

Darllenwch fwy...icon

Llyfrau prin yn cyrraedd Caerdydd

Academi Llais Ryngwladol yn cau

Yn anffodus, ar ôl bod yn gwneud colledion sylweddol ers iddi gael ei chreu dair blynedd yn ôl, bydd yr Academi Llais Ryngwladol yn cau ddiwedd mis Rhagfyr.

Darllenwch fwy...icon

Grŵp Cyfeirio Staff

Mae’r grŵp cyfeirio staff yn cwrdd bob sesiwn academaidd ac yn rhoi cyfle i staff wneud sylwadau ar weithgareddau’r Brifysgol. Cewch wybod sut gallwch fod yn rhan ohono a chyfrannu i helpu i ffurfio’r Brifysgol.

Darllenwch fwy...icon

Grŵp Cyfeirio Staff

Y newyddion diweddaraf – dewch i gymryd rhan yn PHEW2

Newyddion diweddaraf y Brifysgol gan gynnwys gwersyll gweithgareddau haf i blant ac Wythnos Iechyd ac Amgylchedd Cadarnhaol 2.

Darllenwch fwy...icon

Extra! Extra!

Ymunwch â’n tudalen Facebook a rhowch gynnig ar ein cystadleuaeth Macbook Pro

Gall defnyddwyr Facebook roi cynnig ar gystadleuaeth Prifysgol Caerdydd i ennill Macbook Pro. Caiff y rhan fwyaf o’r staff roi cynnig, ac mae’r gystadleuaeth yn dod i ben ar 31 Gorffennaf. Ewch i dudalen 'Stay Connected' y Brifysgol i gael manylion.

Rhowch gynnig ar ein cystadleuaethicon

Apple MacBook
 
Golygydd: Sandra Elliott, Cyfarwyddwr, Adran Cyfathrebu a Chysylltiadau Rhyngwladol
Anfonwch adborth neu syniadau ar gyfer y cynnwys at: blas@cardiff.ac.uk