Cliciwch yma i ddarllen Blas yn Gymraeg

 
 

Improving communication

Professor Terry Threadgold, Pro Vice-Chancellor for Staff & Diversity updates us on the ongoing work to improve communication across the University and Deputy Vice-Chancellor Professor Elizabeth Treasure outlines changes to the University's Committee structure.

Read more...icon

Improving communication

Athena Swan

The School of Psychology has been recognised for its employment practices that further and support the careers of women.

Read more...icon

Athena Swan

Elite Cardiff Devil

PhD student Luke Piggott will be splitting his time this season between the laboratory and the ice hockey rink, having signed a new contract with Cardiff Devils Elite League team.

Read more...icon

Luke Piggott

News in brief

The Beacon for Wales will be hosting one of six regional heats of FameLab, the UK's biggest competition for new talent to engage the public in science and the University has launched a new mobile App giving you access to news, maps, email and more.

Read more...icon

News!
 
Editor: Sandra Elliott, Director, Communications and International Relations Division
Please send feedback or ideas for content to: blas@cardiff.ac.uk
People
Cardiff University | Prifysgol Caerdydd Blas
 
 

Gwella cyfathrebu

Mae'r Athro Terry Threadgold, Dirprwy Is-Ganghellor dros Staff ac Amrywiaeth yn rhoi'r newyddion diweddaraf i ni am y gwaith parhaus i wella cyfathrebu ar draws y Brifysgol ac mae'r Athro Elizabeth Treasure, y Dirprwy Is-Ganghellor yn rhoi gwybod am newidiadau i strwythur Pwyllgorau'r Brifysgol.

Darllenwch fwy...icon

gwella cyfarthrebu

Athena Swan

Mae'r Ysgol Seicoleg wedi cael ei chydnabod am ei harferion cyflogaeth sy'n hyrwyddo ac yn cefnogi gyrfaoedd menywod.

Darllenwch fwy...icon

Athena Swan

Un o Ddiawliaid Elit Caerdydd

Bydd un myfyriwr PhD o Gaerdydd, Luke Piggott, yn rhannu ei amser y tymor hwn rhwng y labordy a'r llawr sglefrio hoci, ar ôl iddo arwyddo cytundeb newydd gyda thîm Cynghrair Elît Diawliaid Caerdydd.

Darllenwch fwy...icon

Luke Piggott

Y newyddion yn gryno

Bydd Goleufa Cymru'n llwyfannu un o chwe ragbrawf rhanbarthol FameLab, cystadleuaeth fwyaf y DU i dalent newydd er mwyn codi ddiddordeb y cyhoedd mewn gwyddoniaeth ac mae'r Brifysgol wedi lansio App ffôn symudol newydd sy'n rhoi mynediad i chi i newyddion, mapiau, e-bost a mwy.

Darllenwch fwy...icon

Newyddion
 
Golygydd: Sandra Elliott, Cyfarwyddwr, Adran Cyfathrebu a Chysylltiadau Rhyngwladol
Anfonwch adborth neu syniadau ar gyfer y cynnwys at: blas@cardiff.ac.uk