Cliciwch yma i ddarllen Blas yn Gymraeg

 
 

Introducing our new Vice-Chancellor and President

Professor Colin Riordan has officially taken over from Dr David Grant as the University's Vice-Chancellor and becomes the University's new President. He answers Blas' questions on his plans for the University.

Read more...icon

Professor Colin Riordan

Introducing the Pro Vice-Chancellors

Professor Colin Riordan introduces the University's new Pro Vice-Chancellors.

Read more...icon

Introducing the Pro Vice-Chancellors

About the University's new Executive Board

Blas asked Professor Colin Riordan to tell us more about the University's new Executive Board.

Read more...icon

And finally...

Congratulations to Jenny McLoughlin, a student in the School of English, Communication and Philosophy who won a bronze medal in the 4x100m T37 relay at the 2012 Paralympic Games in London.

Read more...icon

Jenny McLoughlin
 
Editor: Sandra Elliott, Director, Communications and International Relations Division
Please send feedback or ideas for content to: blas@cardiff.ac.uk
People
Cardiff University | Prifysgol Caerdydd Blas
 
 

Cyflwyno ein His-Ganghellor a Llywydd newydd

Mae'r Athro Colin Riordan wedi cymryd yr awenau'n swyddogol fel Is-Ganghellor y Brifysgol oddi wrth Dr David Grant ac ef yw Llywydd newydd y Brifysgol. Mae'n ateb cwestiynau Blas ar ei gynlluniau i'r Brifysgol.

Darllen rhagoricon

Mae'r Athro Colin Riordan

Cyflwyno'r Dirprwy Is-Gangellorion

Mae'r Athro Colin Riordan yn cyflwyno Dirprwy Is-Gangellorion newydd y Brifysgol.

Darllen rhagoricon

Cyflwyno'r Dirprwy Is-Gangellorion

Gwybodaeth am Fwrdd Gweithredol newydd y Brifysgol

Gofynnodd Blas i'r Athro Colin Riordan ddweud rhagor wrthym am Fwrdd Gweithredol newydd y Brifysgol .

Darllen rhagoricon

Ac yn olaf....

Llongyfarchiadau i Jenny McLoughlin, myfyriwr yn Ysgol y Saesneg, Cyfathrebu ac Athroniaeth, a enillodd fedal efydd yn ras gyfnewid 4x100m T37 Gemau Paralympaidd 2012 yn Llundain.

Darllen rhagoricon

Jenny McLoughlin
 
Golygydd: Sandra Elliott, Cyfarwyddwr, Adran Cyfathrebu a Chysylltiadau Rhyngwladol
Anfonwch adborth neu syniadau ar gyfer y cynnwys at: blas@cardiff.ac.uk