Cliciwch yma i ddarllen Blas yn Gymraeg

 
 

Pensions Auto-Enrolment

From April 1st 2013 the University will be required to automatically enrol all staff into a workplace pension scheme if they are not already in one.

Read more...icon

University Executive Board

Regular updates from University Executive Board can now be found in Cardiff Connections.

Visit Connectionsicon

National Student Survey

The University is pushing for a high response rate to this year's National Student Satisfaction (NSS) Survey to maintain and better its performance in 2012.

Read more...icon

Investing in the University – share your ideas

A new web page has been launched to enable staff to share their ideas about how the University should invest to deliver its strategic plan.

Read more...icon

Sir Martin Evans Building

In a special unveiling ceremony held earlier this week the School of Biosciences renamed it's building after the University's Chancellor and Nobel Prize winner Sir Martin Evans.

Read more...icon

Double Success for Cardiff Students

The achievements of the University's student community have been recognised by two national awards.

Read more...icon

News in Brief

Cardiff University is a partner in the first ever Cardiff Children's Literature Festival which takes place between 20-24 March.

Read more...icon

 
Editor: Sandra Elliott, Director, Communications and International Relations Division
Please send feedback or ideas for content to: blas@cardiff.ac.uk
People
Cardiff University | Prifysgol Caerdydd Blas
 
 

Cofrestru Awtomatig i Gynllun Pensiynau

O 1 Ebrill 2013 bydd rhaid i'r Brifysgol gofrestru pob aelod o staff yn awtomatig i gynllun pensiwn y gweithle os nad ydyn nhw eisoes yn rhan o gynllun o'r fath.

Darllen rhagor...icon

Bwrdd Gweithredol y Brifysgol

Mae diweddariadau rheolaidd gan Fwrdd Gweithredol y Brifysgol ar gael nawr ar "Cardiff Connections".

Ewch i "Connections"icon

Arolwg Bodlonrwydd Myfyrwyr Cenedlaethol (NSS) 2013

Mae'r Brifysgol yn gwthio i gael cyfradd ymateb uchel i Arolwg Bodlonrwydd Myfyrwyr Cenedlaethol (NSS) eleni er mwyn cynnal a gwella ei pherfformiad.

Darllen rhagor...icon

Buddsoddi yn y Brifysgol – rhannwch eich syniadau

Mae tudalen we newydd wedi'i lansio fel bod staff Prifysgol Caerdydd yn gallu rhannu'u syniadau am sut dylai'r Brifysgol fuddsoddi i gyflawni ei chynllun strategol.

Darllen rhagor...icon

Adeilad Syr Martin Evans

Mewn seremoni ddadorchuddio arbennig a gynhaliwyd yn gynharach yr wythnos hon, ailenwyd adeilad Ysgol y Biowyddorau yn swyddogol i anrhydeddu Syr Martin Evans, Canghellor y Brifysgol a enillodd Wobr Nobel.

Darllen rhagor...icon

Llwyddiant Dwbl i Fyfyrwyr Caerdydd

Mae dwy wobr genedlaethol wedi cydnabod llwyddiannau cymuned myfyrwyr y Brifysgol.

Darllen rhagor...icon

Pytiau o newyddion

Mae Prifysgol Caerdydd yn bartner yng Ngŵyl Llyfrau Plant Caerdydd gyntaf erioed sy'n digwydd rhwng 20-24 Mawrth.

Darllen rhagor...icon

 
Golygydd: Sandra Elliott, Cyfarwyddwr, Adran Cyfathrebu a Chysylltiadau Rhyngwladol
Anfonwch adborth neu syniadau ar gyfer y cynnwys at: blas@cardiff.ac.uk