Cliciwch yma i ddarllen Blas yn Gymraeg

 
 

Double Certification for Cardiff

The University's good practice in health and safety and environmental management has been acknowledged with the award of two internationally recognised standards.

Read more...icon

Double certification

Listening to our students' voice

The drive is on for a record Cardiff response to this years' National Student Survey which questions students nationwide about all aspects of their academic experience.

Read more...icon

Staff survey

The results of the second staff survey are now available and will help the University develop new approaches.

Read more...icon

Supporting Fairtrade Fortnight

Sample Fairtrade coffee, buy ethical clothing or organise your own event as part of Fairtrade Fortnight which runs from 27th February to 11th March.

Read more...icon

Counselling for all

A new programme of counselling sessions for staff and postgraduate students is available from the University's counselling service.

Read more...icon

Hello, Goodbye

Strategic Development Division bids farewell to Pam Clarke, one of the most experienced student marketing officers in the UK as she retires in March.

Read more...icon

 
Editor: Sandra Elliott, Director, Communications and International Relations Division
Please send feedback or ideas for content to: blas@cardiff.ac.uk
People
Cardiff University | Prifysgol Caerdydd Blas
 
 

Dyfarnu Dwy Safon i Gaerdydd

Mae arferion da'r Brifysgol ym maes iechyd a diogelwch a rheoli amgylcheddol wedi cael eu cydnabod wrth i ddwy safon a gaiff gydnabyddiaeth ryngwladol gael eu dyfarnu.

Darllenwch fwy...icon

Gwrando ar lais ein myfyrwyr

Mae ymgyrch ar y gweill i gael ymateb gwell nag erioed gan fyfyrwyr Caerdydd i Arolwg Myfyrwyr Cenedlaethol eleni sy'n holi myfyrwyr ledled Prydain am bob agwedd ar eu profiad academaidd.

Darllenwch fwy...icon

Arolwg staff

Mae canlyniadau'r ail arolwg staff ar gael nawr a byddan nhw'n helpu'r Brifysgol i ddatblygu dulliau newydd.

Darllenwch fwy...icon

Cefnogi Pythefnos Masnach Deg

Profwch goffi Masnach Deg, prynu dillad moesegol neu drefnu eich digwyddiad eich hun yn rhan o Bythefnos Masnach Deg sy'n rhedeg o 27 Chwefror i 11 Mawrth.

Darllenwch fwy...icon

Cynghori i bawb

Mae rhaglen newydd o sesiynau cynghori i staff a myfyrwyr ôl-raddedig ar gael gan wasanaeth cynghori'r Brifysgol.

Darllenwch fwy...icon

Helô a Hwyl Fawr

Mae'r Is-adran Datblygu Strategol yn ffarwelio â Pam Clarke, un o swyddogion marchnata myfyrwyr mwyaf profiadol yn y DU wrth iddi ymddeol ym mis Mawrth.

Darllenwch fwy...icon

 
Golygydd: Sandra Elliott, Cyfarwyddwr, Adran Cyfathrebu a Chysylltiadau Rhyngwladol
Anfonwch adborth neu syniadau ar gyfer y cynnwys at: blas@cardiff.ac.uk