Cliciwch yma i ddarllen Blas yn Gymraeg

 
 

Appointment of Cardiff University's next Vice–Chancellor

Message from Professor Sir Keith Peters, Chair of Cardiff University's Council regarding the appointment of the University's next Vice-Chancellor.

Read more...icon

Professor Sir Keith Peters

Tuition Fees: Current situation

Over the last few months Leighton Andrews, the Welsh Assembly Minister for Children, Education & Lifelong Learning, has issued a number of statements on the future of tuition fees for Welsh undergraduates and the implications for Welsh universities.

This Q&A aims to update staff on the current situation and explain the various steps the national policy needs to go through before the University is able to announce its own tuition fee levels.

Read more...icon

Cardiff University logo
 
Editor: Sandra Elliott, Director, Communications and International Relations Division
Please send feedback or ideas for content to: blas@cardiff.ac.uk
People
Cardiff University | Prifysgol Caerdydd Blas
 
 

Penodi Is-Ganghellor newydd Prifysgol Caerdydd

Neges gan yr Athro Syr Keith Peters, Cadeirydd Cyngor Prifysgol Caerdydd ynglŷn â phenodi Is-Ganghellor newydd y Brifysgol.

Read more...icon

Professor Sir Keith Peters

Ffïoedd dysgu: Y sefyllfa bresennol

Dros yr ychydig fisoedd diwethaf mae Leighton Andrews, Gweinidog dros Blant, Addysg a Dysgu Gydol Oes Llywodraeth Cynulliad Cymru, wedi cyhoeddi nifer o ddatganiadau am ddyfodol ffïoedd dysgu i israddedigion Cymru a'r goblygiadau i brifysgolion Cymru.

Nod y Cwestiynau a'r Atebion hyn yw rhoi'r wybodaeth ddiweddaraf i'r staff am y sefyllfa bresennol ac egluro'r amrywiol gamau y mae angen i'r polisi cenedlaethol fynd drwyddynt cyn y bydd y Brifysgol yn medru cyhoeddi ei lefelau ffïoedd dysgu ei hun.

Darllenwch fwy...icon

 
Golygydd: Sandra Elliott, Cyfarwyddwr, Adran Cyfathrebu a Chysylltiadau Rhyngwladol
Anfonwch adborth neu syniadau ar gyfer y cynnwys at: blas@cardiff.ac.uk