Cliciwch yma i ddarllen Blas yn Gymraeg

 
 

Celebrating excellence awards

Staff from across the University have been recognised for their commitment and achievements in the first Celebrating Excellence Awards.

Read more...icon

Getting Cardiff moving

A University-wide travel survey will give staff and students the opportunity to shape and develop the University's travel arrangements. A 19" LCD flat screen TV and IPod are up for grabs as prizes for people taking part in the survey.

Read more...icon

Supporting equality

A new scheme has been launched to offer staff the opportunity to show their support for lesbian, gay, bisexual and transgender colleagues.

Read more...icon

RAG Week

Adam Curtis, Societies Officer in the Students' Union reflects on the annual Cardiff RAG Week which sees students take part in some tough and imaginative challenges – all in the name of charity.

Read more...icon

Exploring the past

News in brief

A roundup of some of the news from across the University, including staff fundraising activities for Children in Need.

Read more...icon

logo
 
Editor: Sandra Elliott, Director, Communications and International Relations Division
Please send feedback or ideas for content to: blas@cardiff.ac.uk
People
Cardiff University | Prifysgol Caerdydd Blas
 
 

Gwobrau dathlu rhagoriaeth

Mae aelodau staff y Brifysgol wedi cael cydnabyddiaeth am eu hymrwymiad a'u cyraeddiadau yn y Gwobrau Dathlu Rhagoriaeth cyntaf erioed.

Darllenwch fwy...icon

Annog Caerdydd i symud

Bydd arolwg y Brifysgol o drafnidiaeth yn rhoi'r cyfle i aelodau staff a myfyrwyr lunio a datblygu trefniadau teithio'r Brifysgol. Mae cyfle i ennill teledu LCD 19" ac IPod ar gael i bawb sy'n cymryd rhan.

Darllenwch fwy...icon

Cefnogi cydraddoldeb

Lansiwyd cynllun newydd er mwyn cynnig y cyfle i aelodau staff ddangos eu cefnogaeth i gydweithwyr lesbiaidd, hoyw, deurywiol a thrawsrywiol.

Darllenwch fwy...icon

Wythnos RAG

Adam Curtis, Swyddog Cymdeithasau Undeb y Myfyrwyr yn myfyrio ar wythnos RAG flynyddol Caerdydd lle mae myfyrwyr yn cymryd rhan mewn heriau anodd a chreadigol - er mwyn codi arian i elusennau.

Darllenwch fwy...icon

Crynodeb o'r newyddion

Casgliad o newyddion y Brifysgol, gan gynnwys gweithgareddau codi arian ar gyfer Plant Mewn Angen.

Darllenwch fwy...icon

logo
 
Golygydd: Sandra Elliott, Cyfarwyddwr, Adran Cyfathrebu a Chysylltiadau Rhyngwladol
Anfonwch adborth neu syniadau ar gyfer y cynnwys at: blas@cardiff.ac.uk