Cliciwch yma i ddarllen Blas yn Gymraeg

 
 

The Way Forward

The Way Forward is an accessible, concise guide to understand the University's strategic direction

Read more...icon

Celebrating Excellence Awards

Do you know an individual or a group of staff who have demonstrated an outstanding contribution and commitment to Cardiff University?

Read more...icon

Saying Goodbye

This month we say goodbye to Jason Dunlop, the Chief Executive of Cardiff University Students' Union.

Read more...icon

Join The Conversation

A new independent news and commentary website produced by academics and journalists has gone live featuring leading University research.

Read more...icon

News in Brief

Find out more about Positive Health & Environment Week 2013 (PHEW 2013) which will be taking place from 1st to 12th July.

Read more...icon

 
Editor: Sandra Elliott, Director, Communications and International Relations Division
Please send feedback or ideas for content to: blas@cardiff.ac.uk
People
Cardiff University | Prifysgol Caerdydd Blas
 
 

Y Ffordd Ymlaen

Mae'r Ffordd Ymlaen yn ganllaw hygyrch a chryno i ddeall cyfeiriad strategol y Brifysgol.

Darllen rhagor...icon

Gwobrau Dathlu Rhagoriaeth

A ydych chi'n adnabod unigolyn neu grŵp o staff sydd wedi mynd ymhell y tu hwnt i'w dyletswydd a dangos cyfraniad ac ymrwymiad neilltuol i Brifysgol Caerdydd?

Darllen rhagor...icon

Dweud Hwyl Fawr

Y mis hwn rydyn ni'n dweud hwyl fawr wrth Jason Dunlop, Prif Weithredwr Undeb Myfyrwyr Prifysgol Caerdydd.

Darllen rhagor...icon

Ymunwch â'r Sgwrs

Mae gwefan newyddion a sylwebaeth annibynnol newydd a gynhyrchir gan academyddion a newyddiadurwyr wedi mynd yn fyw gan roi sylw i ymchwil flaengar y brifysgol.

Darllen rhagor...icon

Pytiau o Newyddion

Rhagor o wybodaeth am Wythnos Iechyd ac Amgylchedd Cadarnhaol 2013 (PHEW 2013) a fydd yn digwydd o 1 i 12 Gorffennaf.

Darllen rhagor...icon

 
Golygydd: Sandra Elliott, Cyfarwyddwr, Adran Cyfathrebu a Chysylltiadau Rhyngwladol
Anfonwch adborth neu syniadau ar gyfer y cynnwys at: blas@cardiff.ac.uk