Cliciwch yma i ddarllen Blas yn Gymraeg

 
 

Funding allocation 2011-12

Vice-Chancellor Dr David Grant outlines the University's grant allocation for 2011-12 from the Higher Education Funding Council for Wales (HEFCW).

Read more...icon

Vice-Chancellor Dr David Grant
 
Editor: Sandra Elliott, Director, Communications and International Relations Division
Please send feedback or ideas for content to: blas@cardiff.ac.uk
People
Cardiff University | Prifysgol Caerdydd Blas
 
 

Datganiad cyllid 2011-12

Dr David Grant, yr is-ganghellor, yn amlinellu dyraniad grant y Brifysgol ar gyfer 2011-12 gan Gyngor Cyllido Addysg Uwch Cymru (CCAUC).

Darllenwch fwy...icon

Dr David Grant
 
Golygydd: Sandra Elliott, Cyfarwyddwr, Adran Cyfathrebu a Chysylltiadau Rhyngwladol
Anfonwch adborth neu syniadau ar gyfer y cynnwys at: blas@cardiff.ac.uk