Cliciwch yma i ddarllen Blas yn Gymraeg

 
 

Introducing Professor John Bligh

Professor John Bligh took-up the post of the University’s first Dean of Medical Education in the School of Medicine earlier this month. In this edition of Blas, he shares his views on plans for undergraduate medical education at the University.

Read more...icon

Professor John Bligh

Enhancing student employability

The University’s Careers Service recently held a successful event for students at the School of City and Regional Planning. Find out about the ways in which the Careers Service can help your students enhance their employability and skills.

Read more...icon

Improving student employability

Go Africa

Help raise money for the charities Mothers of Africa and the Children’s Hospital for Wales by taking part in a sponsored walk, run, row or cycle. Contribute a mile - or more - to the total distance from Wales to Liberia and back again.

Read more...icon

Go Africa

Cardiff calling

Cardiff has completed its first telephone fundraising campaign successfully raising thousands of pounds in new support for the University’s Annual Fund.

Read more...icon

Cardiff Calling

News in brief

A round-up of campus news including the launch of a University Travel Plan, and a course designed to help you learn a new language in preparation for your summer holiday.

Read more...icon

Extra! Extra!
 
Editor: Sandra Elliott, Director, Communications and International Relations Division
Please send feedback or ideas for content to: blas@cardiff.ac.uk
People
Cardiff University | Prifysgol Caerdydd Blas
 
 

Cyflwyno’r Athro John Bligh

Dechreuodd yr Athro John Bligh swydd Deon Addysg Feddygol cyntaf y Brifysgol yn yr Ysgol Feddygol yn gynharach y mis hwn. Yn y rhifyn hwn o Blas, mae’n rhannu ei farn am y cynlluniau ar gyfer addysg feddygol israddedig yn y Brifysgol.

Darllenwch fwy...icon

Professor J Bligh

Gwella cyflogadwyedd myfyrwyr

Yn ddiweddar cynhaliodd Gwasanaeth Gyrfaoedd y Brifysgol ddigwyddiad llwyddiannus i fyfyrwyr yn yr Ysgol Cynllunio Dinesig a Rhanbarthol. Dewch i wybod am sut gall y Gwasanaeth Gyrfaoedd helpu eich myfyrwyr i wella eu cyflogadwyedd a’u sgiliau.

Darllenwch fwy...icon

cyflogadwyedd myfyrwyr

Go Affrica

Helpwch i godi arian i elusennau Mothers of Africa ac Ysbyty Plant Cymru drwy gymryd rhan mewn cerdded, rhedeg, rhwyfo neu feicio noddedig. Cyfrannwch filltir – neu ragor – i gyfanswm y pellter o Gymru i Liberia ac yn ôl.

Darllenwch fwy...icon

Go Affrica

Caerdydd yn galw

Mae Caerdydd wedi cwblhau’r ymgyrch gyntaf i godi arian dros y ffôn gan lwyddo i godi miloedd o bunnoedd o gefnogaeth newydd i Gronfa Flynyddol y Brifysgol.

Darllenwch fwy...icon

Caerdydd ar galw

Crynodeb o newyddion

Crynodeb o newyddion y campws gan gynnwys lansio Cynllun Teithio’r Brifysgol, a chwrs i’ch helpu i ddysgu iaith newydd wrth i chi baratoi at eich gwyliau haf.

Darllenwch fwy...icon

Extra! Extra!
 
Golygydd: Sandra Elliott, Cyfarwyddwr, Adran Cyfathrebu a Chysylltiadau Rhyngwladol
Anfonwch adborth neu syniadau ar gyfer y cynnwys at: blas@cardiff.ac.uk