Cliciwch yma i ddarllen Blas yn Gymraeg

 
 

Workplace Champion

Professor Terry Threadgold has been named as Stonewall Cymru’s Wales Workplace Champion of the Year for her work on Lesbian, Gay and Bisexual (LGB) equality issues while the University has been ranked 49th in the Stonewall Top 100 Employers 2012 Workplace Equality Index.

Read more...icon

New Year New You

Are you trying to give up smoking or eat healthily in 2012? We've got some advice from the University Health Centre to help you stay on track with your New Year resolutions.

Read more...icon

Talking books

Get involved with a new University-led book club with a difference! Booktalk brings people of all backgrounds together to read high quality fiction and discuss the big ideas in the books as they relate to 21st Century life.

Read more...icon

News in brief

An initiative giving Cancer Research Wales use of Main Building car park in the run up to Christmas raised almost £1900 for the charity.

Read more...icon

 
Editor: Sandra Elliott, Director, Communications and International Relations Division
Please send feedback or ideas for content to: blas@cardiff.ac.uk
People
Cardiff University | Prifysgol Caerdydd Blas
 
 

Pencampwr y Gweithle

Mae'r Athro Terry Threadgold wedi cael ei henwi'n Bencampwr Gweithle'r Flwyddyn yng Nghymru gan Stonewall Cymru am ei gwaith ar faterion cydraddoldeb Lesbaidd, Hoyw a Deurywiol. Hefyd, mae'r Brifysgol wedi cael ei gosod yn 49fed ym Mynegai Cydraddoldeb y Gweithle 2012 Stonewall sy'n rhestru'r 100 Cyflogwr Uchaf.

Darllenwch fwy...icon

Blwyddyn Newydd, Chi Newydd

Ydych chi'n ceisio rhoi'r gorau i ysmygu neu fwyta'n iach yn 2012? Mae gennym gyngor o Ganolfan Iechyd y Brifysgol i'ch helpu i gadw ar y llwybr cul gyda'ch addunedau Blwyddyn Newydd.

Darllenwch fwy...icon

Llyfrau llafar

Ymunwch â chlwb llyfrau newydd gwahanol sy'n cael ei arwain gan y Brifysgol! Mae BookTalk yn dod â phobl o bob cefndir at ei gilydd i ddarllen ffuglen o safon uchel a thrafod y syniadau mawr sydd yn y llyfrau o ran eu perthnasedd i fywyd yr 21ain ganrif.

Darllenwch fwy...icon

Newyddion yn gryno

Llwyddodd menter oedd yn rhoi'r hawl i Ymchwil Canser Cymru ddefnyddio maes parcio'r Prif Adeilad cyn y Nadolig i godi bron i £1900 i'r elusen.

Darllenwch fwy...icon

 
Golygydd: Sandra Elliott, Cyfarwyddwr, Adran Cyfathrebu a Chysylltiadau Rhyngwladol
Anfonwch adborth neu syniadau ar gyfer y cynnwys at: blas@cardiff.ac.uk