Lleoliad

English / Welsh

How to find us

Mae'r Ysgol Pensaerniaeth Cymraeg wedi ei lleoli yng nghanol y prifddinas. Yn agos i'r M4, mae'r Ysgol yn hawdd i'w darganfod gyda car neu bws. Yn ychwanegol, mae Caerdydd yn agos at Faes Awyr Cenedlaethol Cymru, sydd yn ddefnyddiol i fyfyrwyr rhyngwladol. Mae gan Caerdydd moddau teithio cyhoeddus da er mwyn i fyrfyrwyr mentro allan i'r dinas.

Tren

Mae gorsaf canolig Caerdydd wedi ei lleoli o fewn pellter cerdded i'r Ysgol, yn cysylltu Caerdydd gyda prifdinasoedd eraill ym Mhrydain, yn ogystal a chysylltu a threfi a phentrefi yn yr ardal. Mae gwasanaeth rheolaidd yn teithio i Lundain.

Bws

Mae nifer o wasanaethau bws yn teithio i fewn i ac allan o Gaerdydd, nail ai trwy National express neu trwy gwmniau lleol. Mae hwn yn gynnwys gwasanaethau o feysydd awyren.

Awyren

Gyda Maes Awyr Cenedlaethol Cymru 11 milltir o'r prifdinas, mae'r Ysgol Pensaerniaeth Cymraeg yn hawdd i ddod o hyd at o lefydd tu fewn i a thu allan i'r Deyrnas Unedig.

I ddarganfod mwy o wybodaeth am feysydd awyr penodol a llwybrau, cliciwch yma.

Parcio Ceir

Mae manion parcio yn y Brifysgol yn brin.a mae rhaid ymgeisio am bermit i barcio ym man parcio'r ysgol. Mae manion parcio 'talu ac arddangos' o amgylch yr ysgol yn ogystal a nifer o manion parcio NCP yng nghanol Caerdydd sydd o fewn pellter cerdded.