Amdanom ni

English / Welsh

Mae pensaerniaeth yn nghanolog i faterion pwysig sy'n effeithio ein gymdeithas ni heddiw. Effeithiwyd yr adeiladau a chynllyniwyd a gweithredwyd ar ddatblygiad economaidd gynhaladwy, newidiadiau hinsawdd ac ansawdd bywyd. Mater genedlaethol a byd-eang yw perfformiad yr amgylchedd wedi ei adeiladu, yn ogystal a mater sy'n effeithio iechyd a lles unigolion.

Mae pensaerniaeth yn gynnwys nifer o destunau; o'r celfyddydau i'r gwyddoniaethau corfforol a chymdeithasol, o hanes a theori i'r ymarferol. Mae rhaid ymdrin a nifer o'r testunau gyda mwy nag un dull. Mae hyn yn gadael sialens mawr i bensaerniaethau ifanc i ddarparu amgylchedd wedi ei adeiladu yn y dyfodol sy'n effeithlon yn ei defnydd o adnoddau, effeithiol yn darparu cyflwr da i fyw a gweithio ynddo, yn ogystal a fod yn bleserol i'r synhwyrau.

Mae gan yr Ysgol Pensaerniaeth Cymraeg enw da a wedi ennill bleidleisiau i fod yr Ysgol Pensaerniaeth gorau yn tabl cynghrair Addysg Uwch y Times am y ddau flynedd gorffennol. Defnyddiwyd dulliau cyfannol cynllunio i weithio ar sawl elfen o bensaerniaeth. Sefydlwyd y profiad dysgu ar y prosiect stiwdio, ac ar y dull traddodiadol un-wrth-un o ddysgu cynllunio. Oherwydd bod y diwylliant stiwdio yn gryf, mae'r Ysgol wedi buddsoddi i fewn i wella a datblygu ei cyfleusterau stiwdio a gweithdy. Cefnogwyd y staff academaidd gan athrawon a tiwtoriaid sy'n ymweld o ymarferion lleol ac arweiniol sy'n darparu cymysgiad cyffroes ac ymwybodol o ddulliau cynllunio a phrofiad. Mae enw da gan ein graddedigion am gynllunio adeiladau sy'n cyfuno esthetaidd gyda perfformiad a medr adeiladu. Mae'r graddedigion felly yn boblogaidd ac yn gweithio yn sefydliadau arweiniol byd-eang.

Mae'r Ysgol Pensaerniaeth Cymraeg yn gael ei adnabod yn gydwladol am ei gwaith ymchwil, gyda'r graddfa uchaf o ymchwil o bob Ysgol Pensaerniaeth yn y Deyrnas Unedig. Mae'r holl staff academaidd yn ymchwilio'n gweithredol, sy'n golygu eu bod yn flaenorol yn eu pynciau. Mae cyfleusterau ymchwil a modeli cyfrifiadur datblygedig gan yr Ysgol, yn ogystal a datblygu offer cynllunio o safon uchel. Mae cyfleusterau CAD ar gael i gynorthwyo gwaith prosiect myfyrwyr.

Ar hyn o bryd mae'r Ysgol yn ymestyn ei rhaglen Meistr ac Addysgir, yn gynnig dewisiadau Cynllunio Amgylcheddol Adeiladau, Theori ac Ymarfer Cynllunio Cynhaladwy, Cynllunio Trefol (yng nghysylltiad gyda'r Ysgol Cynllunio Trefol a Rhanbarthol), Egni ac Amgylchedd Cynhaladwy (yng nghysylltiad gyda'r Ysgol Peiriannaeth), Egni Adeiladau a Modeli Perfformiad Amgylcheddol, ac Astudiaethau Proffesiynnol. Mae'r cymdeithas Mphil/PHD yn tyfu gyda myfyrwyr rhyngwladol yn cymryd rhan yn mhob elfen o agenda ymchwil yr Ysgol. Mae diddordeb gweithgareddol yn materion egni a chynhaladwyaeth, cynllunio teml Indiaidd, yn ogystal ac elfennau eraill o dechnoleg, hanes a theori. Mae gan yr Ysgol cysylltiadau ymchwil rhyngwladol yn Ewrop, Y Dwyrain Canol, Tseina a Malaysia. Yn ogystal a hyn, mae gan yr Ysgol perthynas gyda corfforaethau cenedlaethol yn y Deyrnas Unedig, er enghraifft mae'r Ysgol wedi ei dynodi yn (Sefydliad Ymchwil Adeiladu) Canolfan y Deyrnas Unedig am Gynllunio Cynhaladwy o'r Amgylchedd Adeiladu.

Dynodwyd y Canolfan Ymchwil yn yr Amgylchedd Adeiladu (CEBE) fel canolfan o arbennigedd, a dynodwyd fel canolfan ymchwil cenedlaethol gan y Llywodraeth Cynulliad Cymraeg. Cynhyrchwyd adeiladau cynhaladwy gwreiddiol gan yr Uned Ymchwil Cynllunio (DRU) o fewn yr Ysgol, lle mae cynllunio ac ymchwil yn dod i'w gilydd.

Yn amser pan mae rhai ysgolion yn cwestiynnu eu dawn i ymdopi a'r pwnc estynedig o bensaerniaeth ac i weithredu'r ymchwil sydd angen i gynnal adran prifysgol, mae'n dda i weld yr Ysgol yn dyfu'n gryf, gyda staff sy'n ymroddedig ac yn defnyddio agwedd wedi ei arwain gan ymchwil i gynllunio ac yn graddedigo myfyrwyr o safon uchel.